Rapport från fullmäktige den 15 juni 2017.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Budgetuppföljning 2017-04-30

 

Majoritetspartierna vill ändra på tidigare beslut och inte längre ge Barn- och Utbildningsnämnden full kompensation för den elevökning som sker i skolan. Man får bara ersättning till hälften och det blir nu 7 mkr extra som BUN måste spara in på annat håll i sin verksamhet.

 

SAFE var kritiskt till detta och la ett förslag om att nämnden skulle få full kompensation för elevökningarna. Anders Hansen menade att risken finns att man sen drar ner ännu mer. Majoriteten konfronterar nu många av BUNs lärare och elever med dessa nedskärningar.

 

Anders Hansen sa också att kommunen borde jobba hårdare för att få ordentlig ersättning från regionen sedan kommunen tog över hemsjukvården. Det kommunen får i ersättning täcker inte på långa vägar kommunernas utgifter för detta. Där finns många miljoner att hämta för Nässjö kommun.

 

Ang. BUN lade KD och MP liknande förslag som SAFE. Det hela slutade att både Anders Hansen och Rikard Salander (MP) stödde KD:s förslag som gav BUN full kompensation för elevökningarna. Detta blev dock nedröstat och SAFE, MP och KD reserverade sig mot beslutet. SD valde att avstå från att rösta.

 

Måltidspolicy för Nässjö kommun

 

Anders Hansen berättade om SAFEs tilläggs- och ändringsförslag i måltidspolicyn. SAFE vill bl.a. att smör och mjölk i så naturlig form ska väljas. SAFE vill också att andelen ekologiska produkter ska vara lägst 40 % 2020 och att man skall prioritera närproducerade råvaror för att undvika långa och miljöbelastande transporter.

 

MP hade lagt flera egna förslag och SAFE stödde att man skulle uppmuntra lokala initiativ på förskolor och skolor vad gäller förslag i måltidsfrågor och att ekologiska produkter skulle vara 40 % 2020.

 

Anders Hansen sa att den nya måltidspolicyn var väsentligt bättre än den tidigare kostpolicyn. Agneta Svensson (L) stödde SAFEs förslag om smör och mjölk. MP stödde flera av SAFEs förslag.

 

De övriga partierna stödde det förslag som lagts fram och där många av remissernas synpunkter hade lagts in; även en del förslag från SAFE. Detta antogs av fullmäktige utan ändringar. SAFE och MP reserverade sig.

 

Interpellation om tillit som drivkraft för tillväxt

 

Uno Kenstam har skrivit en interpellation till kommunalrådet Anci Magnusson angående forskningsprojektet ”Tillit som drivkraft för regional utveckling” som Nässjö kommun deltar i. Han frågar bl.a. vad nästa steg med anledning av det pågående projektet.

 

Anci svarade honom bl.a. med att berättade att projektet är i sin slutfas och att projektdeltagarna har varit samlade i Nässjö för att Sammanställa resultaten i en ”Kokebok” för att skapa ökad tillit mellan grupper i samhället.

 

 

Thomas Erixzon