Rapport från fullmäktige den 18 maj 2017.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Utredning om fritidsanläggningar i Nässjö kommun

 

Anders Hansen sa att han och flera andra politiker hade varit på besök på Skogsvallen för ett samtal med vaktmästarna där. De var bl.a. kritiska till att använda robotgräsklippare på Skogsvallens fotbollsplaner det gick då inte att kolla kvalitén på olika delar av gräsytorna.

 

Anders lade därför ett ändringsförslag med följande lydelse:

”I de konkretiserade förslagen (sid 3) ändras avsnitt ”Skogsvallen” enligt följande: Nuvarande vaktmästare inom KoF sköter sommartid Skogsvallens fotbollsplaner samt vintertid isytorna med stöd av personell förstärkning från NAV Entreprenad. NAV Entreprenad får uppdraget att ta över maskinell sommar- och vinterskötsel av övriga ytor, såsom parkeringar, vägar och öppna gräsytor. Försök med robotgräsklippare görs på fotbollsplan med låg användningsfrekvens. TSF får i uppdrag att ta över huvuddelen av den tekniska tillsynen.”

 

SAFEs förslag antogs dock inte av fullmäktige.

 

Strategi för Nässjö boendeplanering

 

Kommunen har gjort en ny boendeutredning och till skillnad från tidigare är det folkökning i kommunen och det behövs byggas mer. SAFE har tidigare lämnat ett utförligt remissvar till utredningen.

 

Anders Hansen sa i debatten att remissvaren var tydligt redovisade. Han och SAFE vill tydliggöra behovet av fler seniorboenden, både i tätorten och de omkringliggande orterna. Det är långa köer till de seniorboenden som finns i kommunen. SAFE hade därför förslag om detta i fullmäktige, samt flera andra ändrings- och tilläggförslag.

 

Bland SAFE:s övriga förslag nämnas: att bygga säkra vägar till skola/förskola, att hållbara system för energi, vatten, avlopp och avfallshantering ska finnas, att fler studentbostäder byggs och att inte bygga bostäder på Centralskolans område (kv. Ärlan), utan istället bygga fler bostäder i Västra staden.

 

Anders stödde också en del av Miljöpartiets förslag om solceller, alternativa VA-lösningar, trähusbebyggelse och energismart byggande. MP stödde i gengäld SAFE:s förslag ang. ”Mål generellt bostadsbyggande” och att flerbostadshus inte skulle byggas på Centralskolans område; kv. Ärlan.

 

Både SAFE:s och MP:s förslag blev nedröstade och de båda partierna reserverade sig.

 

Läs hela SAFEs förslag om bl.a. boendeplanen på kf i maj.

 

Thomas Erixzon