Rapport från fullmäktige den 30 mars 2017.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation ang. könsuppdelad undervisning

 

MP:s Märit Strindberg hade några frågor ang. könsuppdelad undervisning i gymnastik. Detta orsakade mycket debatt. Uno Kenstam undrade varför det var så mycket väsen kring detta. Han hade haft könsuppdelad gympa under sin skoltid. I vissa fall kan det vara nödvändigt och pedagogerna gör sin uppgift ang. detta.

 

Anders Hansen sa att utvecklingssamtal med elever ofta har varit bra. Det ska kunna gå att prata om detta. Han kritiserade SD:s Mats Trägårdh som påstod att islam var problemet. Anders undrade var i Koranen det stod om slöjor och annan kvinnlig klädsel men fick inget svar på detta.

 

Agneta Svensson (L) sa att det var viktigare att alla flickor lär sig simma än att alltid kräva könsblandad simundervisning.

 

Fotnot: I Koranen sura 24:30-31 och sura 33:58-59 står det en del om kvinnors klädsel, men texten är öppen för olika tolkningar och översättningar.

 

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik

 

Anders Hansen och Maj Widäng från SAFE lade förra året en motion om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik i Nässjö kommun under de tider då det är få passagerare. Kommunstyrelsen föreslog avslag. 

 

Anders Hansen yrkade bifall och påpekade att det bara var en utredning som motionen föreslog. Han sa också att förslagen gällde hela kommunen, inte bara Nässjö tätort. Även om bussåkandet i Nässjö ökat markant de senaste åren pga bättre turlistor och tätare avgångar så kunde man göra mer. Det var viktigt bl.a. för att få ner biltrafiken.

 

SAFE fick stöd av MP:s Rikard Salander som påpekade att många kommuner i Sverige har avgiftsfri kollektivtrafik. Kommunen hade utrett en liknande motion från 2007 från moderaten Marie-Louise Ekholm och då hade kostnaden beräknats 3-4 mkr. Salander yrkade bifall till motionen.

Anci Magnusson (S) sa att det var regionen som beslutade om kollektivtrafiken. Anders Hansen kontrade med att kommunen kunde ha en dialog med regionen om detta. Hansen var även besviken över moderaten Anders Karlgrens onyanserade inlägg där han sa att SAFE lovade pengar till allt.

 

Motionen röstades ner av fullmäktiges majoritet. SAFE, MP och två från SD reserverade sig.

 

Fotnot: 2007 lade Marie-Louise Ekholm (M) en liknande motion. Den röstades då ner; bl.a. av SAFE som då satt med i majoritetsstyret. 2017 sitter M med i majoriteten och nu var det alltså bl.a. de som röstade nej till SAFE:s motion.

 

Motion om medborgardialogen och öppna nämnder

 

MP:s motion om att bl.a. öppna nämndsammanträden skulle ingå i medborgardialogen var uppe för debatt och beslut. Thomas Erixzon höll med MP:s Rikard Salander och yrkade bifall till motionen. Han kritiserade Ann-Catrin Gunnar (C) för att Samhällsplaneringen bara hade haft ett enda öppet sammanträde under 2016 – majoriteten skulle ju ha två möten öppna.

 

Anders Hansen sa också att det var viktigt att man då och då har nämndmöten på andra orter i kommunen – något som MP hade föreslagit i sin motion.

 

Laila Norss (KD) och Agneta Svensson (L) yrkade bifall på att-satsen om öppna nämndmöten och SD ville ha bifall till hela motionen.

 

Anders Hansen sa att man kommer att tjäna på öppna nämndmöten och att det är bra att sammanträden på andra platser än i stadshuset.

 

Rikard Salander noterade att det är skillnad på ett nämndmöte och en presskonferens.

 

Man röstade om varje att-sats för sig. Det blev omröstning om öppna nämndmöten – vilken slutade med 30 (S, M, C, V) som röstade emot och 25 som röstade för (SAFE, MP, KD, SD och L). Två från SD var frånvarande.

Förslaget om att ha möten runt om i kommunen röstades ner utan votering.

 

SAFE, MP och SD reserverade sig.

 

Det blev ett långt fullmäktigemöte som slutade först framåt kl. 23. Det hade inletts med ett besök av polisen, många årsrapporter från de kommunala bolagen och sen som sagt långa debatter om fr.a. könsuppdelad gymnastik och öppna nämndmöten.

 

Thomas Erixzon