Rapport från fullmäktige den 22 februari 2018

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Nytt ägardirektiv för Fastighets AB Linden

 

Anders Hansen hade ett ändrings- och ett tilläggsförslag till ägardirektiven. Anders ville ha avslag på förslaget att ”överväga försäljning av fastigheter som ett medel för att finansiera nyproduktion av bostäder och härigenom begränsa nyupplåningsbehoven”. Anders menade att fastigheter som är äldre än 20 år är lönsamma för ägarna – man riskerar nu att göra sig av med bra bostäder.

 

Anders Hansen ville också ha följande tillägg till direktiven: ”Linden ska bidra till att antalet tillgängliga seniorlägenheter/trygghetslägenheter, inklusive tillhörande mötesplatser, ökar i kommunens tätorter:” Han sa bl.a. att 40 % av dem som är över 80 år och bor i lägenheter som enbart har tillgång via trappa.

 

Annika Ahrlbrant (KD) stödde SAFEs förslag om seniorlägenheter. SD stödde båda SAFE-förslagen. Övriga partier röstade dock ned dem. SAFE och SD reserverade sig.

 

Försäljning av Sandsjövik till Trygga Hem

 

Kommunen ska sälja Sandsjövik till Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem – dvs samma förening som har tagit över Parkgården. Kritik kom från både MP och SD – bl.a. att ett kommunalt borgensåtagande saknades och att huset såldes för billigt. Anci Magnusson (S) sa att samma borgensåtagande gäller för Sandsjövik som för Parkgården och att hyran för de äldre blir dyrare om man säljer huset till ett högre pris.

 

Från SAFE sa Anders Hansen att han efterlyste ett bättre beslutsunderlag – det står t.ex. inget om att borgen för Sandsjövik ryms inom Parkgårdens borgen. Annars är det bra att fler seniorlägenheter tillkommer i kommunens södra delar – nu finns bara 5 seniorlägenheter i Bodafors och nu tillkommer 21 stycken i Sandsjövik.

 

MP och SD ville ha återremiss men blev nedröstade. SAFE röstade med kommunstyrelsens förslag.

 

Samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län

 

Detta handlar om en ny överenskommelse mellan regionen och kommunen om kostnaderna för vård i samband med utskrivning av sjuka. SAFE ville ha en ändring i texten. ”Betalande ansvar inträder då enskild kommun överstiger ett snitt på 3.0 dagar på en månad.

 

Anders Hansen sa bl.a. att det var bra att Nässjö varit försökskommun för detta och att man varje månad har fått en redovisning i Socialnämnden. Men han ville inte hålla ner tiden så mycket som i överenskommelsen.

 

Annika Ahrlbrandt (KD) stödde SAFEs förslag. Men kommunstyrelsens förslag gick igenom – SAFE och Annika A reserverade sig.

 

Avgifter för Socialnämndens verksamheter

 

Anders Hansen föreslog en rad ändringar på avgifterna: till 192 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling 7 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialförvaltning får i uppdrag att utarbeta förslag till avgift för måltidsabonnemang med avgifter i snitt med övriga länet.

 

Anders sa att kommunens avgifter för hemhandling, bankärenden, hemhandling är för dyra. Att få maten hemskickad kostar 3 ggr mer i Nässjö än i Jönköping. Äldre som har betalat skatt hela livet ska inte behöva så här höga avgifter.

 

Märit Strindberg (MP) yrkade återremiss, medan Mats Trägårdh (SD) stödde SAFEs förslag. Men förslagen blev nedröstade och SAFE och SD reserverade och MP för sin återremiss.

 

Motion om inrättande av bilpool

 

KD:s Margareta Anderssons motion om att inrätta en koncernövergripande bilpool i kommunen fick stöd förutom av KD även av SADE och MP. Kommunen ville ”besvara” den – man hade redan liknande planer. Det blev förstås majoritetens förslag som vann – KD, SAFE och MP reserverade sig.

 

Thomas Erixzon