Rapport från fullmäktige den 22 mars 2018

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om skattehöjning 2019

 

KD:s Laila Norss hade ställt en fråga till Anna-Carin Magnusson (S) om man tänkte höja skatten 2019 med tanke på det svåra budgetläget. Anci la ett bra svar och sa bl.a. att det var viktigt att viktigt att det även valet blev en röd-grön regering som kunde ge ett ordentligt statligt stöd till kommunerna.

 

Anders Hansen deltog i den följande och långa debatten. Han sa att det var en intressant interpellation i dessa tider. Socialnämndens underskott väntas bli 30 mkr i år, och BUNs underskott väntas bli 18 mkr. Men det skulle varit mycket värre utan regeringens statsbidrag

 

I Nässjö behöver nattbemanningen och antalet sjuksköterskor på boenden för äldre förstärkas – men Socialnämnden har skjutit på detta. BUN har sparat 7,5 på förskolan, 17 mkr på grundskolan, 3,5 mkr på gymnasiet. Man har nu för stora barngrupper i förskolan.

 

Hansen är inte så glad att höja skatten, men tycker att taxehöjningar är ännu sämre. Bäst vore om staten höjer statsbidragen.

 

Koncernstyrpilen 2019

 

Anders Hansen framförde SAFEs förslag till ändringar och tillägg i koncernstyrpilen.

 

Under strategiområdet ”Välfärd” och koncernmål ”Hälsan är god och jämlik” vill SAFE tillföra indikatorn: Sjukfrånvaron i kommunens förvaltningar ska 2019 minska till i mitt 5,5 procent (6,5 procent 2017).

 

Under strategiområdet ”Attraktivitet” och koncernmål ”Attraktiv livsmiljö med en långsiktigt hållbar klimatverkan och energianvändning” vill SAFE tillföra indikatorerna:

- Antalet bostäder ska öka 2019 enligt strategin för Nässjö kommuns boendeplanering.

- En aktuell kö till seniorlägenheter/trygghetslägenheter uppdelad på Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö upprättas genom medborgarkontoren 2019 som ett medel för aktiv bostadspolitik och som redovisas i kommunkoncernens delårsrapporter.

 

Under strategiområdet ”Attraktivitet” och koncernmålet ”Medborgarna upplever av att de har inflytande” tillförs indikatorn: Samtliga nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten där lagen så tillåter.

 

Under strategiområdet ”Kommunikation” och koncernmål ”Trafiksystemet gör det lätt att röra sig, inom såväl utom kommunen tillföra indikatorn: Nässjö kommun ska aktivt verka för att helgtrafik genom Länstrafiken återinförs för bl.a. Solberga, Anneberg, Grimstorp och Stensjön.

 

Under strategiområdet ”Näringsliv och kompetens” och koncernmålet ”Näringslivet är varierat samt har starka kluster” vill SAFE ta bort den första indikatorn som handlar om att Nässjö kommun ska komma högt på Svenskt Näringslivs rankinglista. Svenskt Näringslivs frågor är starkt vinklade och är en del av Svenskt Näringslivs propagandaverksamhet.

 

MP stödde flera av SAFEs förslag, detsamma gjorde SD. Att ha öppna nämndsammanträden fick stöd av både MP, KD och SD. Men förslagen blev dock nedröstade av majoriteten.

 

Val till valnämnden

 

SAFE:s Nisse Sjöstedt har bett att få lämna valnämnden av hälsoskäl och Thomas Erixzon utsågs av fullmäktige i hans ställe.

 

Thomas Erixzon