Rapport från fullmäktige den 25 oktober 2018

 

Detta var det första sammanträdet med det nya fullmäktige. Det var flera nya ansikten bland ledamöterna. En ny regeringskoalition har bildats – S, KD och C. Sverigedemokraterna har ökat till 12 platser och denna gång var faktiskt alla på plats under hela mötet. SAFE och Miljöpartiet har minskat till två mandat vardera. Liberalerna har ökat till fyra mandat och Moderaterna har gått i opposition igen. Vänsterpartiet har ökat till två mandat men blivit utslängda från regeringskoalitionen.

 

SAFE har som sagt nu två ledamöter; Anders Hansen och Uno Kenstam. Maj Widäng och undertecknad Thomas Erixzon har blivit ersättare. Marianne Broman var också där - hon satt och stickade på åhörarbänken. Maj lämnade mötet efter avtackningen, blommarna och fikat.

 

Nedan följer en rapport; mest om de frågor som SAFE agerade i – men också om en del annat. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Ålderspresident Uno Kenstam

SAFE:s Uno Kenstam hälsade välkommen och inledde sammanträdet även denna mandatperiod som ålderspresident – dvs den ledamot som nu suttit längst i fullmäktige. Han blev invald redan 1979, då som en ung och rödskäggig 20-åring. Den numera lång- och gråskäggige Uno (han ser ut som Gustav Wasa) ledde sin del av sammanträdet på ett utmärkt sätt. Men han har ju en viss vana från 2014.

 

Ålderspresidenten brukar leda det första sammanträdet på en ny mandatperiod fram till att fullmäktiges ordförande blivit utsedd.

 

Avtackning

Ålderspresidenten inledde sammanträdet med att de avgående ledamöterna från föregående mandatperiod avtackades: däribland SAFE:s Maj Widäng och Thomas Erixzon, som fick varsin blomma. Därefter följde kaffe med dopp på annan plats i stadshuset.

 

Val av ordförande och vice ordföranden i fullmäktige

Socialdemokraten Kurt Johansson återvaldes till ordförande och Uno lämnade därmed över klubban till honom. Det blev omröstning med valsedlar och valurna när 2:e vice ordförande skull väljas. Valet stod mellan M-L-MP:s Ann-Charlotte Ekman Hellman och SD:s Samuel Godrén – röstsiffrorna blev 37-12 till Hellmans fördel. SD hade begärt omröstningen.

 

Val till valberedningen

SAFE:s Anders Hansen fick en insynsplats i valberedningen.

 

Val till kommunrevisionen

Wille Brüggemann utsågs till SAFE:s ledamot i kommunrevisionen. Varje parti har en representant i denna.

 

Val till kommunstyrelsen

SAFE får denna mandatperiod ingen plats i kommunstyrelsen. Detta pga att M-L-MP (enligt uppgift på Liberalernas begäran) inte ville ha med SAFE och V i sin koalition. SAFE och V hade valtekniskt samarbete men hamnade på samma delningstal som S-KD-C resp. Sd för de två sista platserna i kommunstyrelsen. Vid en lottning några dagar tidigare blev SAFE och V utan plats.

 

Val av kommunalråd

Anci Magnusson (S) utsågs till kommunalråd på heltid. Anders Karlsson (C) och Laila Norss (KD) blev kommunalråd med en halvtid var. Anna Gerebo (M) blev oppositionsråd på 60 % och Kjell Skålberg (L) på 40 %.

 

Motion om insynsplatser

SAFE och V lämnade tillsammans in en motion om att få insynsplatser i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsplaneringsnämnden.

 

Motion om att ”återupprätta tryggheten på Brinellgymnasiet

En KD-motion om att ”återupprätta tryggheten på Brinellgymnasiet” tog en lång debatt och fem (!) omröstningar att besluta om. Anton Axelsson hade skrivit motionen och debatterade flitigt. Motionären föreslog bl.a. ordningsvakter och särskilda taggar för tillträde fför elever och personal.

 

Från SAFE:s sida debatterade Anders Hansen och han vill ha återremiss om en att-sats gällande tillgängligheten för utomstående på skolan. Han tyckte att detta behövde utredas mer. SAFE fick inte igenom återremissen och röstade sen i likhet med majoriteten nej till motionen.

 

Det röstades om alla tre att-satserna i motionen och då det fanns tre förslag kring två av att-satserna blev det också två kontrapropositionsomröstningar. Det slutade med ett nej till motionen. Notabelt är att Kd höll fast vid sin motion medan de nya samarbetspartierna S och C röstade emot. Alla partier reserverade sig för sina egna förslag.

 

Motion om konst i offentliga lokaler

Kd:s Laila Norss hade lagt en motion om att kommunens konst borde visas mer i offentliga lokaler. Denna blev positivt besvarad av ett enigt fullmäktige och Laila var glad över detta. Det finns mycket fin konst i kommunens magasin och det är bra att denna visas mer för allmänheten.

 

Motion om seniorcentral med hälsofokus m.m.

Ännu en KD-motion som var uppe för debatt och beslut. Kommunstyrelsen och den tidigare majoriteten ville att motionen skulle ”besvaras” med KD röstade för. Anders Hansen tyckte att det behövdes mer geriatrisk rehabiltering för de äldre och stödde därför motionen.

 

Det blev omröstning; 29 röstade för att motionen skulle besvaras, 16 (däribland SAFE) röstade för bifall till motionen. SD:s 12 ledamöter avstod. SAFE, MP och L reserverade sig.

 

Delårsbokslut

Delårsbokslutet; som visade på ett kraftigt minus, medförde en hel del debatt. Kommunens prognos för helåret visar på en avvikelse på 74,1 mkr. Socialnämnden har det största underskottet. Anders Hansen sa att detta blir bekymmersamt kommande år efter BUN:s verksamhet expanderar.

 

Köp av SPD Dalvik

Detta fastighetsköp som orsakar en ny bolagsbildning och en hel del byråkrati har med utbyggnaden av Västra staden att göra. Kjell Skålberg (L), som gått till val bl.a. på kritik mot Västra staden, kom med ett inlägg och krävde mer underlag. Men han lade inget förslag. Anci Magnusson (S) kom med ett skarpt mothugg och menade att Västra staden var strategiskt viktig. Även MP:s Rikard Salander var positiv till Västra staden.

 

Övrigt

 

Noteras kan att alla sverigedemokrater nu var på plats fram till sista klubbslaget. Får se om detta håller i fyra år… SD nöjde sig med ett proportionellt val denna gång – 2014 var det flera. KD stod fast vid sina tidigare och röstade alltså emot sina nya samarbetspartners S och C. Det ska bli intressant att följa de nya regeringspartiernas öden och äventyr. De har ju inte ens en egen majoritet – bara 28 mandat av 57.

 

Fullmäktige avslutades framemot klockan kvart i tio på kvällen.

 

Thomas Erixzon