Rapport från fullmäktige den 28 februari 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Motion från SAFE om sänkta måltidsavgifter

 

Detta var en motion från SAFE om att sänka kommunens måltidsavgifter för äldre i Nässjö kommun. Anders Hansen, som skrivit motionen, sa att det var intressanta fakta från socialförvaltningen i svaret. Det var lägre måltidsavgifter i Eksjö, Vetlanda och Värnamo.

 

Det höga priset som kommunen tar ska inte jämföras med restaurangpriser, utan med vad det kostar om man lagar maten själv.

 

Anders Hansen begärde bifall för sin motion; men fick inget stöd från något annat parti. Motionen blev nedröstad och SAFE reserverade sig mot detta.

 

Motion från SAFE om sänkt avgift för hemhandling av dagligvaror

 

Detta var en motion från SAFE. Anders Hansen sa att denna avgift gjordes om 2012 och har medfört att många äldre inte kan betala de höga avgifterna.

 

Kommunen skjuter visserligen till en del pga förbehållsbeloppet för de äldre; men detta medför också en hel kommunal byråkrati. Vad kostar den kommunala rundgången av pengar?

 

Etelka Huber (MP) sa att motionen var behjärtansvärd men hon sa ändå nej pga kommunens ekonomiska läge. Anders Hansen svarade att de äldre också har bidragit till att finansiera välfärden.

 

Anders Hansen yrkade bifall för sin motion; men fick alltså inget stöd från något annat parti. Motionen blev nedröstad och SAFE reserverade sig mot detta.

 

Motion om att anställa en EU-samordnare i Nässjö kommun

 

Liberalerna hade lagt en motion om detta och motionen orsakade en hel debatt. Bl.a. sa Sigvard Karlsson (KD) att EU-bidragen oftast kräver medfinansiering av kommunen vid projektbidrag, och sådant kostar ju. Anton Axelsson (KD) sa att hanteringen av EU-bidrag kräver mycket byråkrati.

 

Kommunstyrelsen sa nej till motionen och SAFE stödde detta. Den enda som stödde Liberalerna var Etelka Huber (MP). Motionen blev nedröstad. L och MP reserverade sig.

 

 

Thomas Erixzon