Rapport från fullmäktige den 31 januari 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation stängningen av köket i Forsbacka i Forserum

 

Miljöpartisten Mert Cimens interpellation om stängningen av köket i Forsbacka debatterades. Varför säger majoriteten nej till att ens utreda av behovet måltider nytt tillagningskök i Forserum, undrade Mert

 

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att kommunen bara ska ha ett tillagningskök på varje ort med äldreboende. Mert tyckte att stängningen kommit lite väl abrupt. Hur är miljötänket när en stor lastbil kör med mat mellan Nässjö och Forserum varje dag? Anton Axelsson (KD) lovade att man på ett kreativt sätt skulle lagas i Forserum igen.

 

Anders Hansen sa att köra mat på landsväg 365 dagar om året inte kan vara en varaktig lösning. Tre nämnder hade varit representerade vid en medborgardialog vid tre tillfällen i Forserum, enligt Anders. Kommunen lovade att ha en dialog vid förändringen. Rosenholmsskolan klarar inte av att också ta hand om matlagning till äldre i Forserum. Anders hade hört i många samtal att man varit utsatt för en kommunal överkörning vid den hastiga nedläggningen av Forsbackas tillagningskök. Han hoppades på en fortsatt medborgardialog.

 

Interpellation om biblioteket/medborgarkontoret i Malmbäck

 

Miljöpartisten Rikard Salanders interpellation om flytten av Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor till ICA i Malmbäck blev rejält diskuterad. Salander undrade varför man inte vill flytta till Betelkyrkan i Malmbäck istället då detta har ett stort folkligt stöd. Hur är den demokratiska processen?

 

Anci skyllde på problem med ensamarbete på biblioteket och den kommunala ekonomin. Demokrati innebär inte att alla får som man vill. Visst gör det ont, men man måste våga göra förändringsarbetet, sa Anci.

 

Rikard sa att Malmbäcksborna inte blivit nöjda med resultatet. Kan bli dödsstöten för folkbiblioteket i Malmbäck. Man hade bestämt sig i förhand och sen i efterhand haft medborgardialog med Malmbäcksborna. Ska samma sa ske i Forserum och Bodafors – ska man avveckla biblioteken där? Rikard ville att det blir återremiss i kommunstyrelsen när frågan kommer upp där. Kjell Skålberg (L) ville också ha kvar biblioteket i Malmbäck. Det gjorde även Lennart Forsberg (SD).

 

Anders Hansen sa bl.a. att han varit med på en del möten och fått mejl och telefonsamtal i frågan. Att ha digitala bibliotek och sedan en bokhylla med böcker är i praktiken att avveckla biblioteket. Mindre än hälften av invånarna använder inte med lätthet digitala tjänster. Han var förvånad att det hela stannar för beslut i kommunstyrelsen. Han ska göra vad han kan för att beslutet inte ska stanna i kommunstyrelsen. Det finns mycket som inte är redovisat i beslutsunderlaget.

 

Anna Gerebo (M) stödde samverkansstyrets förslag att flytta till ICA och i praktiken lägga ner biblioteket.

 

Uno Kenstam sa att det finns en biblioteksplan. Tolkningen hur den ska se ut i en tätort ändras nu radikalt och ändras för övriga liknande tätorter. Ett behov av nya skolor gör att biblioteksplanen helt plötsligt tolkas om.

 

Margareta Andersson (KD) och även en Malmbäcksbo ser detta som en möjlighet - även om 40 m2 är lite litet. Samhället behöver en bra affär också. Bengt Lennart Larsson (M) ville inte diskutera frågan i fullmäktige eftersom beslutet ska tas i kommujnstyrelsen.

 

Laila Norss (KD) är stolt över den entreprenörsanda som Malmbäcksborna har vid förändringsresor. Hon talade om ”det kreativa kittet”. Man skulle verkligen lyssna - så många olika åsikter det fanns. Så mycket drivkrafter i Nässjö. Betel är ett strålande förslag, tyckte Laila. Fina lokaler som ligger i närheten av centrum i Malmbäck. Det kunde bli ”Världens rum för människor och möten”.

 

Men det är minsann inte enkelt att ta beslut, tyckte Laila. Bara barnen får det bra. Skolan kommer att lösa detta på ett utmärkt sätt. Det blir bra med digitalisering. Hon hade läst bibliotelsplanen – var den från 2007?? Med kommunal ekonomi är minsann inte enkelt. Det kunde bli ”Ett annat Småland”. Att flytta biblioteket till dagligvarubutiken blev det förslag som Laila landade i.

 

Biblioteksplanen (som Laila trodde var från 2007) är från 2016 påpekade Uno Kenstam

 

30 m2 och 250 titlar är inget riktigt bibliotek sa Anders Hansen. Man ska väl förbättra servicen i kransorterna. En flytt ICA i Malmbäck löser inte Nässjös ekonomi. Malmbäck behöver tre lektionssalar ganska omgående, men sen behöver man mer salar. Biblioteksflytten löser inte detta. Han tyckte att kommunledningens attityd var: ”Varsågod och säg vad ni tycker och sen gör vi vad vi vill ändå”.

 

Det blev en lång debatt på bortåt en timme kring detta ämne. Det är nu helt klart att efter Margareta Anderssons och Laila Norss inlägg att KD vikit ner sig totalt och att man hade gått med på att Malmbäcks bibliotek i stort sett utplanas när ca 95 % av mediebeståndet tas bort.

 

Motion om att utreda konsekvenserna av skolbesparingar

 

MPs motion om detta orsakade en del debatt. Anders Hansen sa att det var svårare och tuffare med nedskärningar. Det saknas 14 mkr nu i BUNs internbudget. Hur går det för barn med särskilda behov? Personalen borde få komma till om vilka resurser som behövs.

 

Han sa också att det nu kan vara upp mot 30 elever i varje klass – vilket gör att det kan vara svårt att ha kolla på alla elever. Det går 5,4 barn per pedagog i Nässjö. Han sa att ”Låt dem komma till tals som ser barnen varje dag”.

 

SAFE stödde MPs motion som dock blev nedröstad. SAFE och MP reserverade sig.

 

Motion om en medicinskt ansvarig för rehabilitering

 

Detta var en motion från KD. Anders Hansen sa att det fanns en hälso- och sjukvårdsplan ute på remiss. Han stödde kommunstyrelsens förslag som innebar at motionen blev ”besvarad” – vilket den också blev.

 

Motion från SAFE om sänkt avgift för matdistribution

 

Detta var en motion från SAFE. Anders Hansen sa att äldre har en lagstadgad rätt till välfärdsinsatser – och som inte får bli för dyr. Han ville ändra taxan till an avgift för varje dag. Man ska inte behöva betala 313 kronor (en halv månadstaxa) för en enda dag, som det kan bli ibland med nuvarande system. Han uppskattade stödet från pensionärsorganisationerna för sin motion och yrkade förstås bifall till den.

 

Liberalerna stödde motionen och Kjell Skålberg (L) ville ha ett tillägg att sammanboende inte skulle behöva betala dubbel taxa för hemkörd mat.

 

Motionen och även Liberalernas tillägg blev dock nedröstade – SAFE reserverade sig.

 

Motion om att bygga om Centralskolan till allaktivitetshus

 

Liberalerna hade lagt en motion om detta. Anders Hansen sa att han inte ville ha något höghus i kv. Ärlan där Centralskolan ligger och stödde kommunstyrelsens förslag att säga nej ett allaktivitetshus där.

 

Uno Kenstam menade att det huvudsakligen borde vara utbildningslokaler. Han berörde också den nya skejtbanan vid sporthallen och tillsynen där. Det skule bli en test på hur kommunen klarade en sådan verksamhet.

 

Motion om ny högstadieskola

 

Detta var en motion från KD när de var ett oppositionsparti. Anders Hansen sa att det var OK med kommunstyrelsens svar där man skulle ta upp frågan i kommande budgetar. Han sa också att inte kunde se om det var högstadieskola eller F-6-skola som KD avsåg. Han undrade var i geografin den skulle placeras. KD svarade att det gäller en högstadieskola.

 

Uppräkning av avgifter inom äldreomsorgen

 

Anders Hansen begärde avslag på första att-satsen ang. högkostnadsskyddet. SAFE reserverade sig.

 

*

 

Fotnot: SD hade två tomma stolar under mötet och Mats Trägårdh hade lämnat in en avsägelse till sin plats i fullmäktige.

 

Thomas Erixzon