Rapport från fullmäktige den 26 mars 2020

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, medan ersättaren Thomas Erixzon i dessa coronatider var hemma och följde mötet via närradio och webb-TV.

 

Coronaepidemin påverkade detta fullmäktigemöte på många sätt. Alla ledamöter och ersättare över 70 uppmanades att stanna hemma, vilket bl.a. medförde att ordförande Kurt Johansson, 70 år, inte var på plats. Pernilla Mårtensson, vice ordförande, skötte klubban istället, och det på ett förtjänstfullt sätt. Ett stort antal ledamöter var hemma och det fanns inte ersättare till alla, så flera stolar stod tomma. Det drabbade främst liberalerna, som hade flera tomma stolar.

 

Dessutom hade ärendelistan kortats ner för att göra sammanträdet så kort som möjligt. Detta medförde att ett antal interpellationer från bl.a. SAFE inte behandlades denna kväll. Det blev heller inte fikapaus för fullmäktige.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Svar på motion om att IS terrorister inte ska försörjas av Nässjö kommun

Det var förstås SD som hade lagt denna motion. Kommunstyrelsens svar var att arbeta enligt motionens förslag inte följde svensk lag. SAFEs Uno Kenstam  stödde detta svar, och menade att SD drog lite stora växlar när man menade att de som inte stödde deras motion plötsligt blev IS-terrorister. Uno menade att IS förvisso var en terrorgrupp, men i andra sammanhang var det inte alltid solklart vilka rörelser som var terrorister eller frihetskämpar.

SD begärde omröstning, vilken slutade med siffrorna 40-10 till kommunstyrelsens favör. 7 platser stod tomma. Enbart SD stödde motionen och SD reserverade sig mot beslutet.

Förlängning av biblioteksplan

SAFEs Anders Hansen
frågade helt kort om planen skulle förlängas till den 31/12 2020 – det var lite oklart vad som menades med ”slutet på 2020” i kommunstyrelsens förslag. Sylve Jergefelt, kultur- och fritidsnämndens ordförande sa att så var fallet.

Överenskommelse ang. särskilde regler för fullmäktige och nämnder

Pga corona-pandemin så planeras det för att fullmäktige och nämnder ska kunna ha sammanträden digitalt. Regler för detta infördes nu i reglementena för fullmäktige och nämnderna.

Anders Hansen undrade hur man som ledamot ska lägga förslag om detta måste framföras skriftligt. Anci Magnusson svarade att utbildning i Skype är nödvändig och frågan får hanteras då.

Fullmäktige blev ett av kortaste på många år – det var slut ca 19:10.

*

Enligt en överenskommelse mellan partierna ska fullmäktige tillfälligt minska antalet ledamöter till 29 stycken, detta med anledning av corona-pandemin. Nästa fullmäktige i april kommer alltså bara att ha 29 ordinarie ledamöter.

 

Thomas Erixzon