KONTAKTPERSONER. ADRESSER OCH TELEFONNUMMER:

Du kan ringa till...
Anders Hansen 737 33
Uno Kenstam 51 14 42         uno.kenstam@nassjo.se
Thomas Erixzon 0709 77 03 73          thomaserixzon@hotmail.com
Wilhelm Brüggemann 732 71

....eller skriva till SAFE, c/o Anders Hansen, Norråsagatan 40 A, 571 35 Nässjö.

Postgirot: 492 47 99 - 2. Medlemsavgiften är 50 kr/år.


Har du frågor, vill bli medlem eller vill tycka till om vår politik så kan du skriva här.
Namn:
Utd.adress:
Postnr/Ort:
E-post:
Tyck till:

 

Vår webmaster Thomas Erixzon kan du nå via mail.

KOM MED! DU BEHÖVS!