KONTAKTPERSONER. ADRESSER OCH TELEFONNUMMER:

Du kan ringa till...
Anders Hansen 070 569 21 50
Uno Kenstam 0380 51 14 42         uno.kenstam(at)nassjo.se
Thomas Erixzon 0709 77 03 73          thomaserixzon(at)hotmail.com

....eller skriva till SAFE, c/o Anders Hansen, Norråsagatan 40 A, 571 35 Nässjö.

Postgirot: 492 47 99 - 2. Medlemsavgiften är 50 kr/år.


Har du frågor, vill bli medlem eller vill tycka till om vår politik så kan du skriva här.

 

Namn:

Utd.adress:

Postnr/Ort:

E-post:

Tyck till:


 

Vår webmaster Thomas Erixzon kan du nå via mail.

KOM MED! DU BEHÖVS!