Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna.

 

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa. Hemhandling av livsmedel kostar idag 78 kr per tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 313 kr per portion att få hemkörd. Avgiften för en timmes hemtjänst är 313 kr per timme. Endast 25 % av omsorgsavgifterna kan betalas och hela 75 % måste skrivas ner. Idag är det hela 120 personer om året som avsäger sig beviljade insatser inom äldreomsorgen - insatser som en utredning har visat att personen egentligen har behov av. Avgifter får inte göra äldreomsorgen otillgänglig.

 

SAFE vill göra en kraftig sänkning av omsorgsavgifterna.