Äldre- och demensboende skall finnas

i alla kommundelar

 

SAFE säger nej till utvecklingsplanen “Seniorens behov i fokus”. I utvecklingsplanen är inte äldre med stora omvårdnadsbehov i fokus. Istället är ambitionen att komma ur så många fastigheter som möjligt. Trots att kommunens äldsta befolkning över 90 år ökar de närmaste 5 åren, är planen att avveckla 30 platser för kvalificerad äldreomsorg. Visserligen har utvecklingsplanen lagts åt sidan, men sannolikt kommer hela eller delar av den att tas upp igen av den politiska majoriteten och Moderaterna. 

 

SAFE vill att det ska finnas både demensboenden och äldreboenden i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. Äldre personer med stora omsorgsbehov ska kunna välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

 

Personal på äldreboenden i olika kommundelar kan med fördel erbjudas kompletterande utbildning i demensvård. Då kan närliggande äldreboenden och demensboenden samverka kring bemanningsbehov med bibehållen kvalité.