Behåll Brinell som enbart gymnasium.

 

Under flera år har Brinellgymnasiet haft ett sammanvägt studieresultat som ger en plats bland de 10 bästa gymnasieskolorna i Sverige. Kvalitetsredovisningar visar att det genom åren ligger ett medvetet utvecklingsarbete bakom de goda resultaten. Introduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har nu tvingats lämna B-huset och flyttat in i andra byggnader på Brinell och i Träcentrum.

 

Det blir alltmer uppenbart att gymnasiet trängs ihop i alltför små lokaler. Undervisande personal, fastighetspersonal, måltidspersonal och administrativ personal på Brinell slår nu larm. Det är personal som har unik kunskap om de lokala förhållandena och som ger en saklig beskrivning om brist på klassrum, grupprum, uppehållsrum, arbetsrum och sämre struktur för funktionshindrade elever - orsakat av att Centralskolan läggs ner.

 

Om den politiska majoriteten och Moderaterna tvingar igenom en flyttning av c:a 280 högstadieelever till Brinellgymnasiet hösten 2014, är risken stor att gymnasiets goda studieresultat raseras. 

 

SAFE vill därför behålla Brinell som enbart gymnasium.