Fyra skolområden för F-6 – elever

i Nässjö tätort

 


SAFE anser att det snarast behöver satsas 5 miljoner till ökat antal lärare med 13 tjänster, med prioritering av de första årskurserna. SAFE vill organisera upptagningsområdena för F-6 - elever så att det är god balans mellan olika bostadsområden och elevernas väg till skolan. Det uppnås bäst genom fyra likvärdiga skolområden i Nässjö tätort enligt följande beskrivning.

 

Nyhem/Hultet

Till skillnad från den politiska majoriteten och Moderaterna vill SAFE behålla Hultetskolan som F-6 - skola. Dessa lokaler fungerar bra för en varierande undervisning och ligger i ett område där barnantalet kommer att öka.

 

Vidare vill vi bygga ut Nyhemsskolan till tvåparallellig F-6 - skola och öka upptagningsområdet något mot Runnerydsskolan. Det ger säkra skolvägar och ökad integration. Totalt blir Nyhem/Hultet om några år med dessa förutsättningar ett skolområde med c:a 450 elever.

 

Runneryd

SAFE anser att om- och tillbyggnaden av Runnerydsskolan behöver göras snarast möjligt, vilket kommer att ge ett lyft för skolområdet. Undervisningen har under flera år bedrivits i alltför trånga lokaler med undermålig standard. Men istället för ett kraftigt ökat upptagningsområde enligt beslutet om vill SAFE göra det något mindre mot Nyhemsskolan. Istället för uppåt 620 elever vill SAFE att Runneryd blir ett skolområde med c:a 460 elever.

 

Handskeryd

Handskerydsskolan har väl utformade undervisningslokaler och har idag c:a 340 elever, och skolan är nästan fullbelagd. SAFE anser att en utveckling av skolans utemiljö har högst prioritet. Dessutom behöver området en näridrottsplats som med fördel kan placeras nära skolan.   


Åker

Åkersskolan har idag hela 430 elever och inom upptagningsområdet ökar elevantalet. SAFE anser att skolans undervisningslokaler snarast behöver utökas och att standarden på grundsärskolans lokaler behöver förbättras.


 

Flisby, Solberga, Anneberg, Ormaryd

Eleverna i Flisbys F-4 - skola har god måluppfyllelse, de är trygga och pedagogerna har med god marginal behörighet i de ämnen som de undervisar. Skolan är ekonomiskt effektiv och organiserad så att barnen får en trygg övergång från förskola till grundskola. Flera elever skulle få betydligt längre skoldag om de skulle åka skolskjuts till Anneberg.

 

SAFE vill därför behålla Flisbys F-4 - skola.

 

SAFE vill behålla fritids och utöka förskoleplatserna i Solberga.

 

Vidare vill SAFE att F-6 - eleverna från Ormaryds tätort ska  

tillhöra upptagningsområdet för Annebergs skola.