Behåll Träffpunkten på Kyrkogatan.

 

Den politiska majoriteten vill tvinga frivilligverksamheten Träffpunkten att flytta från Kyrkogatan till Parkgården, där lokaler blir lediga när vikarieförmedlingen och områdeschefer flyttar. En bättre lösning är att socialförvaltningen använder de lediga utrymmena på Parkgården, istället för Träffpunktens nuvarande lokaler, till administrativa arbetsplatser.

                                 

SAFE vill ha kvar Träffpunkten på Kyrkogatan.