Eurons värde sjunker än en gång!

Det har gått riktigt uselt för euron - EU:s gemensamma valuta - sen starten i januari 1999. Euron har sjunkit stort i värde gentemot en lång rad andra valutor. Redan i juni hade eurons värde sjunkit med hela 13 % gentemot dollarn! Gentemot det brittiska pundet hade den sjunkit med 8%, gentemot den japanska yenen med 7%.

Jämfört med den svenska kronan har utvecklingen för euron varit densamma; den har sjunkit i värde med drygt 10%. Den 4 januari 1999 var en euro värld 9:47 i svenska kronor. Euron sjönk snabbt ner mot 8:90. Under juni månad rasade EU:s valuta ner mot värden runt 8:70 och i september bar det ytterligare neråt. I slutet av november låg eurons värde på 8:55.

Efter årsskiftet har eurons värde minskat ännu mer. Nu, i mitten av februari 2000 ligger värdet på 8:46 - mer än en krona lägre än vid starten i januari 1999!

Den som i början av förra året följde de glada uppmaningarna från EU:s propagandamakare och begärde att få sin lön utbetald i euro istället för i kronor har nu fått en rejäl lönesänkning. En månadslön på 15 000:- har blivit sänkt med

ca 1 600:-! Den som begärt att få en försäkringsfond på

100 000:- omsatt i euro har förlorat mer än 10 000:- under året som gått! De "goda råden" visade sig vara dyra!

Ska vi verkligen byta ut den svenska kronan mot en skräp-valuta som euron?

Thomas Erixzon, Nässjö, febr. 2000