En exempellös nedmontering av den svenska grundlagen!

Med 248 röster mot 47 godkände riksdagen den 13 juni i år ändringar av Sveriges grundlag, så att Sveriges egen beslutanderätt vad gäller utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik samt inrikespolitik vad gäller rättsliga och polisiära frågor ska kunna föras över till EU om ¾ av de beslutande riksdagsledamöterna så önskar.

Detta är en exempellös nedmontering av den svenska grundlagen som dessa 248 riksdagsledamöter gjort sig skyldiga till. Vad ska vi med sådana riksdagsledamöter till, som på detta sätt förbereder sin egen arbetslöshet? Menlösheten och anpassningsivern gentemot Eus makthavare kan inte exemplifieras tydligare.

Dessutom beslutade 208 av riksdagsledamöterna för – 89 var emot – att riksdagen ska kunna godkänna EU-överenskommelser som inte är färdigförhandlade.

Jag instämmer helt med den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser som i en intervju - 10 augusti i Sv D - angående att rösta i riksdagsvalet ställde frågan: "Man måste fråga sig om det är meningsfullt att rösta på politiker som tycker det är likgiltigt om våra lagar stiftas i Stockholm eller Bryssel." Hon tillade: "Jag kommer att ha väldigt svårt att gå och rösta."

Uno Kenstam, Nässjö.