Ja eller Nej till EMU?

Debatt mellan

Uno Kenstam,

Höglandsbor mot EMU

och

Per Svenberg,

Socialdemokrater för Europa

Torsdag den 3 juli kl 18:30

IOGT/NTO-lokalen, Postgatan 14, Nässjö.

Alla intresserade är välkomna!