EMU gav inte finnarna fler jobb

 

Arbetslösheten i Finland är nästan dubbelt så hög som i Sverige. I juni i år var arbetslösheten 9% bland finska kvinnor, 10% bland finska män och hela 22% bland ungdomar i Finland. Finland har kort sagt en arbetslöshetsnivå som är den gängse inom euro-området utom för ungdomar. Där är den högre i Finland. 

I Sverige var motsvarande arbetslöshetssiffror 4 % för kvinnor, 5 % för män och 11 % för ungdomar. (Källor: Statistikcentralen, SCB och Eurostat)

Till detta kommer att det i Finland finns en stor dold arbetslöshet. Människor som inte kan få jobb tvingas lämna arbetslivet. I åldersgruppen 55-64 år i Finland finns bara 46 % kvar i arbetskraften. I euro-området som helhet är det ännu färre - bara 36%. I Sverige är samma siffra 68 % (Källa: Eurostat)

Att Finland har bytt valuta från mark till euro har inte gjort situationen bättre. Arbetslösheten är oförändrat hög. I hela euroområdet har arbetslösheten ökat sedan euron infördes.

Tänk på det när ja-sidan lovar 100 000 nya jobb och säger att man skall rösta ja för "jobbens skull"!

 

Thomas Erixzon, Nässjö

Höglandsbor mot EMU