Testa dina kunskaper -

 

Svaren på frågorna kan ge en god vägledning till alla inför EMU-omröstningen den 14 september!

De rätta svaren finns efter själva frågorna.

 

1. Vilka länder har haft störst tillväxt i ekonomin de två senaste åren?
A. De 12 euro-länderna.
B. Sverige Danmark och Storbritannien, de tre länder inom EU som står utanför valutaunionen.

2. Får Sveriges regering utöva något inflytande på den Europeiska Centralbanken (ECB) om Sverige går med i EMU?
A. Ja
B. Nej

3. Vilka länder har lägst arbetslöshet just nu?
A. Sverige, Danmark och Storbritannien som inte är med i valutaunionen
B. De 12 euro-länderna

4. Under första halvåret 2000 pågick det 27 krig runtom i världen. Hur många av dessa var inbördeskrig, d.v.s. utkämpades inom samma valutaområde?
A. 8
B. 25

5. Hur har det gått med handeln för euro-länderna sedan starten den 1 jan. 1999?
A. Den har ökat mest mellan euro-länderna
B. Den har ökat mest mellan euro-området och länderna där utanför

6. Den 1 jan. 1999 vid starten för euron fick man ge ca 9:50 för en euro. Har kronan varit mer eller mindre värd 99% av tiden sedan dess?
A. Kronan har varit mer värd
B. Kronan har varit mindre värd

7. Den svenska riksbankens omröstningar blir offentliga efter några veckor. Hur länge är Europeiska Centralbankens omröstningsprotokoll hemligstämplade?
A. 3 år
B. 30 år

8. Vad är Europeiska Centralbankens övergripande målsättning?
A. Att bekämpa inflationen
B. Att bekämpa arbetslösheten

9. Vem har sagt om euron: "Jag har svårt att se nyttan med en macho-valuta som drar på oss onödig arbetslöshet"?
A. Näringsminister Leif Pagrotsky (s)
B. Vice statsminister Margareta Winberg (s)

10. Får EMU-ländernas regeringar hindra valutaspekulation?
A. Ja
B. Nej

 

Rätt svar


1. Sverige, Danmark och Storbritannien har haft störst tillväxt. Källa:Eurostat.

2. Nej. Det är enligt Maastrichtavtalet förbjudet för enskilda länders regeringar att på påverka ECB:s beslut.

3. Sverige, Danmark och Storbritannien har lägst arbetslöshet. Källa: Eurostat

4. 25 av 27 krig fördes inom samma valutaområde.

5. Handeln har ökat mest mellan euro-området och länderna där utanför. Källa: Affärsvärlden nr 9/2003 sid. 28-29 "Hallå var är EMU-effekten?"

6. Kronan har varit mer värd än euron 99% av tiden sedan 1 jan 1999. Bara några enstaka veckor hösten 2001 kostade en euro mer än 9.50.

7. 30 år är ECB:s protokoll hemligstämplade!

8. Att bekämpa inflationen

9. Näringsminster Leif Pagrotsky. Källa: tiden nr 2, april 2003, sid 8-15, "EMU-medlemsskap gynnar varken Sverige eller EU".

10. Nej. Enligt EU:s fördrag är det förbjudet att hindra "kapitalets fria förlighet".