Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö

 

Heja Frankrike! Vive la France!

Vi gratulerar det franska folket och nej-sidan till den storslagna segern i folkomröstningen. Segern är betydelsefull inte bara i Frankrike utan för den demokratiska utvecklingen och för invånarnas medborgerliga och sociala rättigheter i alla EU:s medlemsstater. Vi gläds också över segern kunde ske trots ja-sidans kraftiga övertag i ekonomiska resurser och tillgång till media. 

I Sverige har statministern och de borgerliga partiledarna hittills förvägrat det svenska folket en folkomröstning bl.a. med argumentet att konstitutionen är för komplicerad för en folkomröstning. Det höga valdeltagandet (70 procent) i Frankrike tar död på detta argument. 

Intresset för konstitutionen har varit stort och det har diskuterats i alla samhällsgrupper, i bostadsområden, på arbetsplatser, skolor etc. Konstitutionen trycktes upp i 46 miljoner exemplar och skickades ut till väljarna.

Valresultatet i Frankrike är en skarp protest mot EU:s höjdare. Man vill inte att mer makt förs över till etablissemanget i Bryssel. Det franska folket har också insett att inrikespolitik och EU-politik hänger ihop, och att inrikespolitiken i allt väsentligt styrs av EU, och att EU-konstitutionen försämrar möjligheterna till självständig nationell utveckling.

Det franska nej-et bygger på folklig mobilisering under det senaste halvåret i omfattande sociala protester, demonstrationer, strejker mot den franska regeringens EU-anpassade nedskärningspolitik för att uppfylla ett otal EU-direktiv och för att tillfredställa EU:s stabilitetspakts budgetkrav. Fransmännen röstade ett massivt nej till den nyliberala och storföretagsanpassade politik som finns inskriven i själva grundlagsförslaget.

 Det franska folkets nej innebär att EU-konstitutionen har fallit, eftersom det enligt EU:s egna regler krävs ett godkännande av grundlagen i alla EU:s medlemsstater.

 Folkrörelsen Nej till EU kräver att regering och riksdag i Sverige drar konsekvenserna av det franska nej-et till konstitutionen. Detta nej innebär att EU:s grundlagsförslag inte är aktuellt längre. Det finns således ingen anledning för Sveriges riksdag att senare i år ta ställning till detta inaktuella förslag. Det är hög tid att lägga den föreslagna EU-konstitutionen på den plats där den nu hör hemma – i papperskorgen!

 

Thomas Erixzon
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU-Nässjö
Tel: 0451-267125 (arb.)