Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö

 

Heja Holland!

 

Vi gratulerar nu även det nederländska folket och nej-sidan där till den fantastiska segern i folkomröstningen. Över 60 procent av holländarna röstade nej till EU:s konstitution!

 Detta valresultat är ännu en tydlig protest mot etablisemanget i EU. Folket i Holland, liksom i Frankrike, vill helt enkelt inte ge mer makt till topparna i Bryssel!

 EU:s egna regler kräver ett godkännande av grundlagen i alla EU:s 25 medlemsländer. Det holländska och det franska folkets nej innebär därför det definitiva slutet för EU-konstitutionen.

 Folkrörelsen Nej till EU kräver därför att Sveriges regering och riksdag – och inte minst statsminister Göran Persson - drar konsekvenserna av att först det franska och sedan det holländska folket med stor majoritet röstat nej till konstitutionen.

 Detta nej innebär att EU:s grundlagsförslag inte är aktuellt längre. Det har hamnat i papperskorgen! Att påstå något annat är att visa ett oerhört förakt för folkviljan och demokratin!

 

 

Thomas Erixzon
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU-Nässjö