EU-förespråkarna bluffar.

 

Under senaste EU-debatten i riksdagen säger de flesta partierna sig vilja begränsa Bryssels makt. Men sedan Sverige blev medlem i EU för snart 20 år sedan har EU genomfört tre fördrag, vilka är att se som EU:s grundlag (Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget). För varje nytt fördrag har hela EU-projektet blivit allt mer överstatligt och marknadsinriktat.

 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna (sic!) har röstat för dessa fördrag som innebär att mer makt flyttas från medlemsstaternas folkvalda parlament till de överstatliga institutionerna inom EU. Det finns inte ett enda exempel på motsatsen, det vill säga att maktbefogenheter har flyttats tillbaka till medlemsstaterna. Utvecklingen har varit enkelriktad.

 

De i Sverige EU-frälsta politiska partiernas prat om att de vill begränsa Bryssels makt är en bluff.

 

Uno Kenstam, Folkrörelsen Nej till EU-Nässjö