Folkomrösta om EU:s ”reformfördrag”

 

Under midsommarhelgen kom EU:s regeringschefer överens om ramarna för något som kallas ett ”reformfördrag”. EU-ledarna försöker göra EU:s utökade makt mer aptitlig för medborgarna genom att tala om ett ”reformfördrag” i stället för en konstitution eller grundlag. Innehållet är - med några mindre förändringar - detsamma som i det tidigare förslaget till grundlag för EU (EU-konstitution). Folken i Frankrike och Nederländerna röstade nej till konstitutionen i folkomröstningar för ett par år sedan. Detta har EU:s regeringschefer alltså inte tagit hänsyn till.

 

Man har tagit bort kosmetiska förslag som EU-flagga och ”nationalsång” för EU, men den hårda kärnan finns kvar och det är byggandet av en federal EU-stat och en supermakt. ”Reformfördraget” innebär att EU får en president och en utrikesminister, den nationella vetorätten försvinner på ytterligare ett 50-tal områden, främst rättsliga och polisiära frågor. Dessutom ska EU militariseras och får en gemensam försvarspolitik som kan leda till ett gemensamt försvar. De stora medlemsstaterna, såsom Tyskland, får mer makt på bekostnad av de små länderna, såsom Sverige.

 

Dessutom gäller att EU-lag går före svensk lag och svensk grundlag. De nationella parlamenten sägs få ökad makt, men i realiteten förlorar de inflytande på en rad sakområden genom den ökande överstatligheten. EU:s befogenheter i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, men en formell vetorätt finns kvar (andemeningen är dock att länderna inte ska utnyttja vetorätten, vilket finns beskrivet i andra dokument). Den svenska regeringen har inte begärt ett svenskt undantag för EMU, trots att svenska folket sa nej i folkomröstningen 2003.

 

Det mesta av den tidigare EU-konstitutionens innehåll finns alltså med i ”reformfördraget”, dvs paragrafer som genom avreglering, konkurrensutsättning och privatiseringar ytterligare försämrar välfärden. Det s.k. ”reformfördraget” innebär dessutom ytterligare urholkning av den svenska demokratin till förmån för en allt mer framträdande federal EU-stat.

 

Politikerna undvek att diskutera EU och EU-konstitutionen i den senaste valrörelsen. EU:s ”reformfördrag” är en fråga för hela det svenska folket att ta ställning till. Därför krävs en folkomröstning om EU:s ”reformfördrag”.

 

 

Uno Kenstam, Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö