Uttalande av Nej till EU-Nässjö

på årsmötet den 25 januari 2014.

 

EU-anpassningen är orsaken till dagens höga arbetslöshet!

 

I dagens Sverige går hundratusentals arbetslösa. Det går ofta hundratals sökande på varje ledigt jobb. För att påskina att man gör något radikalt för att få ner arbetslösheten, talas det mycket från regeringshåll om ”jobbskatteavdrag”, ”arbetslinjen”, och att få bort ”utanförskapet”.

 

Men vad det talas tyst om är att varken den borgerliga regeringen eller socialdemokraterna har någon hållbar plan för att åter få full sysselsättning i Sverige.

 

Sedan 1991 har nämligen vare sig borgerliga eller socialdemokratiska regeringar satt bekämpandet av arbetslösheten främst. Huvudmålet har istället varit att bekämpa inflationen. Detta har varit ett led i EU-anpassningen av svensk ekonomi. Det är huvudskälet till att vi har haft massarbetslöshet i Sverige i drygt 20 år.

 

I slutet av 1980-talet hade vi dock full sysselsättning – då var arbets-lösheten kring 1 %! Vi har sedan dess aldrig kommit ner i de låga arbetslöshetssiffrorna som fanns vid den tiden. Man kan i regel inte ha låg inflation och låg arbetslöshet i ett land samtidigt. Så länge regering och riksbank arbetar för en låg inflation så kommer vi att ha kvar en hög arbetslöshet.

 

Inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 varnade nej-sidan för massarbetslöshet i Sverige. Vi fick tyvärr rätt. Hade svenska folket också röstat ja till euron och EMU 2003 hade med största sannolikhet den ekonomiska krisen varit djupare och arbetslösheten ännu högre i vårt land.

 

Det är hög tid att Sverige slutar att anpassa sig efter EU, utan istället lämnar Unionen och börjar föra en självständig ekonomisk politik, där bekämpandet av arbetslösheten sätts främst.

 

 

Folkrörelsen Nej till EU

- lokalavdelningen i Nässjö