EU-anpassning är orsaken till fortsatta försämringar i kommunerna

Statsbudgeten har nu ett överskott på över 100 miljarder! Men istället för att ge resurser till vård, skola och omsorg, så sänker regeringen, med stöd av (v) och (mp), skatten med över 12 miljarder! Skattesänkningen gynnar mest de högavlönade!

Detta ska jämföras med den halva miljard som avsätts 2001 för att motverka nedskärningarna i landets skolor!

"Reformbudget - men inte för vänsterväljare" är Finanstidningens krassa kommentar...

Skattesänkningarna kompenserar privatpersoner för egenavgifterna. Men när får kommunerna kompensation? De har drabbats hårt av egenavgifterna, som är avdragsgilla. Det minskar skatteunderlaget.

För Nässjö kommun innebär det ett årligt skattebortfall på över 50 miljoner kronor!

Kommuner och landsting måste nu avsätta pengar för avtalspensioner, istället för att som tidigare betala ut dessa varje år. I Nässjö blir det 2001 ca 25 miljoner som på så vis försvinner från vård, skola, omsorg, m.m.

Med utgångspunkt från Nässjö (ca 30 000 inv) försvinner uppskattningsvis ca 33 miljarder varje år från kommunerna och landstingen p.g.a. egenavgifter och pensionsavsättningar.

Jämför detta med de 4 miljarder som statsbidragen till kommuner och landsting ökar med i s-v-mp:s riksbudget!

Det som sker är ingen tillfällighet - regeringen vill målmedvetet minska den offentliga sektorn - dvs i huvudsak skola, vård och omsorg. Den ska anpassas till genomsnittlig EU-nivå.