EU hotar den svenska arbetsmiljönlagstiftningen!

 

Stora delar av den svenska arbetsmiljölagstiftningen hotas av en dom hos EU-domstolen i Luxemburg. Domen kan stoppa möjligheterna att ha högre krav på arbetsmiljön än vad EU:s miniminivåer tillåter.

Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg säger i en intervju att: "Det är mycket av vår svenska lagstiftning som står på spel." Regeringen försöker på sikt få till stånd en fördragsändring i EU. "Det är det enda vi kan göra", säger Margareta Winberg.

EU-motståndarna hävdade att EU kommer att bestämma mer och mer över svenskarna och svenska löntagare. EU-anhängarna drog sina valser om att vi - trots EU-anslutning - skulle få bestämma själva om skatter, ekonomisk politik, arbetsmiljöfrågor och knarksmugglingen skulle inte öka osv. Vi ser nu hur det går. Vi måste befria Sverige från EU-bojorna.

 

Uno Kenstam, Nässjö, 1998