Euron är en skräpvaluta!

EU:s gemensamma valuta - euron- har fått en dålig början. Sedan starten den 1.1. 1999 har euron sjunkit stort i värde gentemot en lång rad andra valutor. Gentemot dollarn har euron sjunkit i värde med hela 13 % fram till juni! Gentemot det brittiska pundet har den sjunkit med 8%, gentemot den japanska yenen med 7%.

Jämfört med den svenska kronan har utvwecklingen för euron varit densamma; den har sjunkiit i värde med nästan 10%. Den 4 januari var en euro värld 9:47 i svenska kronor, idag (10 sept) har rasat till en bottenivå på 8:60!

Redan i början av året sjönk euron sanbbt ner mot 8:90. Under juni månad rasade EU:s valuta ner mot värden runt 8:70. Däromkring har euron legat och skvalpat ett tag - men nu i september bär det alltså av mot nya bottenskrap igen!

Den som i början av året följde de glada uppmaningarna från EU:s propagandamakare och begärde att få sin lön utbetald i euro istället för i kronor har nu fått en rejäl lönesänkning. En månadslön på 15 000:- har blivit sänkt med ca 1 400:-! Den som begärt att få en försäkringsfond på 100 000:- omsatt i euro har förlorat ca 9 000:- på bara ett halvår! De "goda råden" visade sig vara dyra!

Detta katastrofala ras för euron har det förstås stått väldigt lite om i svenska massmedia. Tänk om kronan hade sjunkit lika mycket i värde - då hade krisprogrammen avlöst varandra i radio och TV. Högern och storfinansen hade högljutt krävt en omedelbar anslutning till den europeiska valutaunionen.

På tidningarnas ekonomisidor har man dock oroat sig redan i somras. Ska euron bli en "spagettilvaluta" undrade man i Göteborgs-Posten. "Ökat tryck på euron" skrev Dagens Industri. "Europas pengar mindre värda?" undrade man på Dagens Nyheters ledarsida.

Även företagen ratar euron som betalningsmedel. En undersökning som gjorts bland 2000 företag i 17 länder i Europa visar att man mycket hellre betalar och skickar sina räkningar i den egna valutan istället för i euro. Bara två procent av de tillfrågade bolagen kommer i år att faktuera i euro.Tyska Siemens, som slog på stora trumman för euron, föredrar tyska D-mark. Enligt undersökningen har bara sju procent av de svenska företagen fakturerat sina kunder i euro.

Ska vi verkligen byta ut den svenska kronan mot en skräp-valuta som euron?

 

Thomas Erixzon, Nässjö, juli 1999