Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

Ang. import av alkohol till Sverige via beställning på Internet.

 

EG-domstolen har beslutat att det nu ska vara lagligt för privatpersoner att köpa in alkohol till Sverige via beställningar på Internet. Visserligen ska man betala svensk alkoholskatt på den inköpta alkoholen, men det blir lättare sagt än gjort att kontrollera.

 

Kvällstidningarna hakade kvickt på domslutet med braskande rubriker som; ”så köper du vin och sprit via Internet billigast”.

 

Följden kommer att bli ett än mer okontrollerat inflöde av billig alkohol i Sverige. Vin, sprit och starköl kommer att bli än mer lättillgängligt. Alkoholmissbruket kommer att öka.

 

Tydligare än så här kunde det inte ha demonstrerats att Sverige efter inträdet i EU inte längre är ett självständigt land. Ett beslut som gäller privatimport av starköl, vin och sprit borde givetvis ha beslutats av den folkvalda riksdagen; inte av några domare i EU!

 

Mot denna bakgrund blir det lite patetiskt med allt flaggviftande och alla högstämda tal på nationaldagen den 6 juni. Nu har vi ju svart på vitt att det varken är riksdag eller regering som har yttersta makten i Sverige längre; vi styrs istället av EU:s domstolar och av EU:s direktiv. Hur länge till ska detta få fortsätta?

 

Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö

 

gm. Thomas Erixzon, ordf.