Uttalande

 

Antaget vid Folkrörelsen Nej till EU-Nässjös årsmöte

den 2 februari 2013.

 

EU-förespråkade lovade att EU inte skulle förvandlas till Europas Förenta Stater, där nationerna tappar sitt självbestämmande. De lovade att svenska kollektivavtal skulle fortsätta gälla på svensk arbetsmarknad. De lovade att den svenska välfärsstaten inte skulle hotas av EU.

 

Idag visar det sig att EU-förespråkarnas löften endast var tomma ord.

 

I Storbritannien utlovar premiärminister Cameron att gå till val på omförhandling av EU-medlemskapet och ny folkomröstning, där det brittiska folket ska få ta ställning till medlemskapet i EU. I Grekland, Spanien, Portugal m.fl. avlöser massdemonstrationerna varandra mot euron och EU:s nedskärningspolitik.

 

Det är därför dags att kräva att det svenska folket också får möjlighet att utvärdera 18 års EU-medlemskap och i en folkomröstning få ta ställning till om vi ska vara kvar i EU eller om Sverige ska lämna Unionen.