Uttalande från SAFE.

 

Folkomrösta om EU:s nya fördrag!

 

På toppmötet i Lissabon i oktober enades EU:s regeringschefer om att ersätta den nedröstade EU-konstitutionen med ett s.k. fördrag istället. Detta nya EU-fördrag är med några få undantag av symbolfrågor i stort en kopia av det konstitutionsförslag som invånarna i Frankrike och Nederländerna röstade nej till 2005.

 

Det som plockats bort från konstitutionen/grundlagen är bl.a. EU:s nationalsång och flagga.

 

Men de tunga och avgörande förändringarna jämfört med det nuvarande EU kvarstår; nämligen att många fler EU-beslut inte längre behöver fattas enhälligt av alla EU-länder – de ska fattas genom majoritetsbeslut istället. Makten över ytterligare ett 60-tal politiska områden flyttas från riksdagen till EU.

Det innebär att Sverige på många fler områden än nu kan tvingas anta lagar Sveriges riksdag och svenska folket egentligen är emot.

 

Lissabonfördraget innebär också att EU tar avgörande steg i riktning mot en militärallians och ett överstatligt och gränsöverskridande polissamarbete.

 

Kort sagt: mer makt överförs till byråkraterna och höjdarna i Bryssel och EU!

 

EMU-omröstningen 2003 visade tydligt att de flesta riksdagsledamöternas och riksdagspartiernas inställning till EU inte är densamma som de svenska väljarnas. Frågan om ett nytt EU-fördrag var heller inget som diskuterades i valrörelsen 2006. Den nuvarande riksdagen har därför inte mandat att besluta i folkets ställe i denna viktiga fråga.

 

SAFE tycker därför att svenska folket ska ha rätt att ta ställning till detta nya EU-fördrag i en folkomröstning!

 

 

Nässjö 31 oktober 2007

 

SAFE

gm Thomas Erixzon

 

PS. För övrigt anser SAFE att Sverige ska går ur EU.