Svar till Tabac 3 febr -07

 

Du menar att jag ha fel när det gäller avgiften till EU. Jag tog visserligen min siffra från statsbudgeten och budgetpropositionen, men jag vill inte att diskussionen ska bli ett resonemang kring siffror utan låt oss säga att avgiften till EU är ca 30 miljarder kronor.

 

Det är sant som du skriver att 13 miljarder (13,7 närmare bestämt) kommer tillbaka till Sverige i form av bidrag och stöd. Jag tycker dock det är värt att notera att det är bidrag och stöd som EU bestämt ändamålet för och de kommer inte ovillkorat tillbaka till statskassan. Sveriges riksdag kan inte bestämma att flytta på dessa pengar från ett ändamål till ett annat. Det krävs en egen insats för att få tillgång till projektbidragen. De som jobbar med EU-projekt gör vad de kan för ett gott resultat, men vi betalar faktiskt extra för att få tillgång till våra egna skattemedel.

 

Det är rimligt att fundera över om det inte vore bättre om nationella ställningstaganden styrde dessa 30 miljarder. Jag tror att de ca 16 miljarder kronor som inte kommer tillbaka till Sverige skulle göra bättre nytta som stöd och hjälp till de fattiga människorna och handel med fattiga länderna i tredje världen och skapa kontakter där. Nu används de för att underhålla och bygga ut EU-systemets byråkrati, militär och andra maktambitioner.

 

 

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö