Uttalande av Nej till EU – Nässjö på årsmötet den 7 februari 2015

Vi välkomnar Syrizas valseger i Grekland!


Folkrörelsen Nej till EU lokalgrupp i Nässjö välkomnar Syrizas seger i det grekiska valet och det grekiska folket är att gratulera. För första gången har en radikal vänsterkoalition fått makten i åtstramningspolitiken Europa, vilket skrämmer Trojkan (EU-kommissionen, Internationella Valutafonden, EU:s Centralbank) och EU-eliten.

Åtstramningspolitiken drivs av regeringar över hela Europa, men har varit särskilt brutal i Grekland. Trojkans och EU-bankers utpressning har lett till att Greklands skuldbörda ökat till 175 procent av BNP, lett till massarbetslöshet samtidigt som stora delar av välfärdssystemet raserats.

Eurosystemet har visat sig vara ett fullständigt orealistiskt projekt. En enda valuta och en enda ränta för en hel världsdel, där det kan vara högkonjunktur i ena ändan och lågkonjunktur i den andra är helt enkelt orimligt.

Åstramningspolitiken pågår även i Sverige, styrd av EU:s ekonomiskt-politiska diktat, trots att vi inte är med i euron.


EU-eliten har accepterat det grekiska valresultatet, men vidhåller att åtstramningspolitiken måste fortsätta. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble och representanter för Europeiska Centralbanken (ECB) säger att det finns regler och avtal som måste följas. Alexis Tsipras och hans nya grekiska regering måste fortsätta att betala räntor till det europeiska bankkapitalet.

Trojkan och EU-eliten kommer att göra allt för att sätta käppar i hjulen för att hindra Syriza att genomföra sitt valprogram. Vi stöder Syriza i dess ambition att få till stånd en skuldavskrivning och en återuppbyggnad av Greklands offentliga sektor och av Greklands ekonomi och välfärdsstat.

Grekland födde demokratin i Europa, så Grekland är det ideala landet att leda Europa till att återupprätta demokratin.

Folkrörelsen Nej till EU-Nässjö