Sören Wibe i Nässjö onsd. den 25 okt. 2006.

 

Sören Wibe, tidigare riksdagsman och EU-parlamentariker för (s) menade att EU-frågan tigits ihjäl i årets valrörelse. Han berättade bl.a. om en enkät som gjorts om riksdagskandidaternas inställning till den nya EU-grundlagen. Bara 9 av 280 tillfrågade socialdemokrater svarade! Likadant var det med de borgerliga partierna. Någon artikel om denna nonchalans gentemot väljarna blev aldrig publicerad, media var inte intresserat.

 

Om (s) tydligt hade sagt ja till en svensk folkomröstning om EU:s nya grundlag  hade man vunnit höstens riksdagsval, menade Wibe. För första gången har vi nu istället en borgerlig regering efter Sveriges EU-inträde 1994. Detta kan dock stärka EU-kritikerna inom arbetarrörelsen.

 

Wibe berättade sedan om Vaxholmsfallet och de fackliga rättigheterna i EU. Byggands och Elektrikerförbundet satte ett bygge i Vaxholm i blockad sedan man där låtit lettiska arbetare jobba efter lettiska kollektivavtal och löner. Facken menade att i Sverige måste svenska kollektivavtal gälla.

 

Arbetsdomstolen gav facken rätt att vidta stridsåtgärder enligt svensk lag, men man ville också låta EG-domstolen pröva om detta var förenligt med EU:s rättsregler. Den tidigare (s)-regeringen stödde Byggnads i frågan, men det är oklart hur den borgerliga regeringen kommer att agera. Frågan avgörs troligen hösten 2007 i EG-domstolen.

 

Frågan är av grundläggande betydelse för den svenska fackföreningsrörelsen. Ska man ha rätt att kräva svenska kollektivavtal om arbetet sker på svensk mark? Ådalskravallerna för 70 år sedan gällde just detta. EU:s olika lagar och stadgar är motsägande i denna fråga, så det är ovisst hur domstolsbeslutet blir.

 

Företrädare för LO har t.o.m. sagt att det kan bli aktuellt för LO att förespråka ett svenskt utträde ur EU om de svenska kollektivavtalen inte går att upprätthålla.

 

Drygt 10 personer kom för att lyssna till Wibe. Mötet arrangerades av Folkrörelsen Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö, med stöd av Kommissionen för EU-debatt.

 

Thomas Erixzon