SAFE:s ledamöter i Nässjö kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser 2007-2010

Kommunfullmäktige
Ledamöter: Bernt Hultberg, Pelle Månsson, Anders Hansen, Uno Kenstam, Marianne Broman, Thomas Erixzon, Farshid Ardabili-Farshi, Eva-Lill Brännström, Johnny Lundh, Nils Sjöstedt, Inger Samuelsson
Ersättare: Magnus Hellström, Kjell Larsson, Anita Adam, Maj Widäng, Wilhelm Brüggemann, Peter Hensvik.

Kommunfullmäktiges presidium
Ledamot: Pelle Månsson (1:e vice ordf.)

Kommunalråd
Uno Kenstam (66 2/3 %)
Anders Hansen (33 1/3 %)

Kommunstyrelse
Ledamöter: Uno Kenstam (1:e vice ordf.), Anders Hansen
Ersättare:
Marianne Broman, Eva-Lill Brännström, Johnny Lundh

Kommunstyrelsens Utskott 1
Ledamot: Uno Kenstam (vice ordf.)
Ersättare: Anders Hansen

Kommunstyrelsens Utskott 2
Ledamot: Uno Kenstam (ordf.)
Ersättare: Marianne Broman

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamöter:
Anders Hansen (1:e vice ordf.), Kjell Larsson
Ersättare:
Peter Hensvik, Bernt Hultberg

Miljö- och byggnadsnämnd
Ledamöter:
Johnny Lundh (ordf.), Thomas Erixzon
Ersättare:
Peter Lindkvist, Eva-lill Brännström

Omsorgsnämnd
Ledamot:
Anders Hansen (ordf.), Karin Hellström
Ersättare:
Anita Adam, Peter Lindkvist

Individ- och familjeomsorgsnämnd
Ledamot:
Wilhelm Brüggemann
Ersättare:
Anders Jonsson, Britt-Louise Holgersson

Teknisk servicenämnd
Ledamot:
Inger Samuelsson (vice ordf.), Bernt Hultberg
Ersättare:
Zoran Tadic, Erkki Mustonen

Kultur- och fritidsnämnd
Ledamot: Marianne Broman (1:e vice ordf.)
Ersättare:
Kjell Larsson, Inger Samuelsson

Parlamentarisk nämnd
Ledamot: Uno Kenstam
Ersättare:
Thomas Erixzon

Valnämnd
Ledamot:
Nils Sjöstedt, Eva-Lill Brännström
Ersättare:
Bernt Hultberg

Revisionsnämnd
Ledamot:
Magnus Hellström, Alf Öhling

Nässjö Affärsverk AB
Ledamot
: Anders Hansen (1:e vice ordf.), Erkki Mustonen
Ersättare
: Bernt Schill, Kjell Larsson

Nässjö Affärsverk Elnät AB
Ledamot: Anders Hansen
Ersättare: Erkki Mustonen

Höglandsenergi AB
Ledamot: Anders Hansen
Ersättare: Erkki Mustonen

Fastighets AB Linden
Ledamot
: Peter Hensvik
Ersättare
: Anders Hansen

Nässjö Industribyggnads AB
Ledamot
: Uno Kenstam
Ersättare
: Anders Hansen

Bostadsstiftelsen Annebergshus
Ledamot
: Maj Widäng
Ersättare
: Erkki Mustonen

Pigalle AB
Ledamot
: Peter Hensvik
Ersättare: Anders Hansen

Örnen i Nässjö AB
Ledamot:  Uno
Kenstam
Ersättare
: Anders Hansen

Överförmyndarnämnd
Ledamot: Eva-Lill Brännström
Ersättare: Wilhelm Brüggemann

Godemän enligt fastighetsbildningslagen (tätortsfrågor)
Ledamot: Uno Kenstam

Höglandets Räddningstjänst
Ledamot: Uno Kenstam
Ersättare: Anders Hansen

Höglandets Kommunalförbund
Ersättare: Uno Kenstam

Nässjö Miljö o Återvinning AB
Ersättare: Anders Hansen

Nässjö Näringsliv AB
Ledamot: Uno Kenstam
Ersättare: Anders Hansen

Stiftelsen Träcentrum
Ersättare: Uno Kenstam

Miljöpolitiska ledningsgruppen
Ledamot: Kent Eriksson

Folkhälsorådet
Ledamot: Uno Kenstam

Nämnd för gymnasiesamverkan
Ersättare: Anders Hansen

Nämndemän
Pelle Månsson
Maj Widäng

 

Telefon, adress m.m. finns på Nässjö kommuns förteckning över SAFE:s förtroendevalda.

Ledamöter och ersättare från samtliga partier i Nässjö kommuns alla nämnder och styrelser finns i kommunens förtroendemannaregister.