SAFE:s ledamöter i Nässjö kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser 2011-2014

Kommunfullmäktige
Ledamöter: Anders Hansen, Uno Kenstam, Marianne Broman
Ersättare: Johnny Lundh, Inger Samuelsson

Kommunstyrelse
Ersättare: Uno Kenstam

Kommunstyrelsens Utskott 1
Ersättare: Uno Kenstam

Kommunstyrelsens Utskott 2
Ersättare: Uno Kenstam

Barn- och utbildningsnämnd
Ersättare:
Anders Hansen

Miljö- och byggnadsnämnd
Ersättare:
Thomas Erixzon

Omsorgsnämnd
Ledamot:
Anders Hansen

Teknisk servicenämnd
Ersättare:
Inger Samuelsson

Kultur- och fritidsnämnd
Ledamot: Marianne Broman

Parlamentarisk nämnd
Insynsplats: Anders Hansen

Valnämnd
Insynsplats:
Anders Hansen

Revisionsnämnd
Ledamot:
Alf Öhling

Nässjö Affärsverk AB
Ersättare:
Erkki Mustonen

Nässjö Affärsverk Elnät AB
Ersättare: Kjell Larsson

Bostadsstiftelsen Annebergshus
Ledamot
: Maj Widäng

Pigalle AB
Ersättare:
Peter Hensvik

 

Telefon, adress m.m. finns på Nässjö kommuns förteckning över SAFE:s förtroendevalda.

Ledamöter och ersättare från samtliga partier i Nässjö kommuns alla nämnder och styrelser finns i kommunens förtroendemannaregister.