SAFE:s ledamöter i Nässjö kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser 2015-2016

Kommunfullmäktige 2014-2018
Ledamöter: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng,
Thomas Erixzon
Ersättare: Anita Adam, Kjell Larsson

Kommunalråd (oppositionsråd) 25 %
Anders Hansen

Kommunstyrelse
Ledamot: Anders Hansen
Ersättare: Uno Kenstam

Kommunstyrelsens Utskott 1
Ersättare: Uno Kenstam  

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamot:
Anders Hansen
Ersättare: Kjell Larsson

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott
Ersättare: Anders Hansen 
 
Barn- och utbildningsnämndens förskole- och grundskoleutskott
Ersättare: Anders Hansen 

Samhällsplaneringsnämnd (f.d. Miljö- och byggnadsnämnd)
Ersättare:
Thomas Erixzon

Socialnämnd (f.d. Omsorgsnämnden och IFO-nämnden)
Ledamot:
Anders Hansen
Ersättare: Maj Widäng

Socialnämndens arbetsutskott
Ersättare: Anders Hansen 

Teknisk servicenämnd
Ersättare:
Thomas Erixzon

Kultur- och fritidsnämnd
Ledamot: Marianne Broman

Parlamentarisk nämnd
Ledamot: Mats Frejd

Valnämnd
Ledamot:
Nils Sjöstedt

Valberedning:
Ledamot: Anders Hansen

Nässjö Affärsverk AB
Ledamot och 2:e vice ordförande:
Erkki Mustonen

Bostadsstiftelsen Annebergshus
Ledamot och vice ordförande
: Maj Widäng

Pigalle AB
Ersättare:
Anita Adam

Nässjö Industri AB (NIAB)
Ersättare: Bernt Schill

Linden AB
Ledamot: Peter Hensvik

Nässjö Näringsliv AB (NNAB)
Ersättare: Alf Öhling

Överförmyndarnämnden
Ledamot och vice ordförande: Wille Brüggemann

Räddningstjänstförbundet
Ersättare: Uno Kenstam

Örnen AB
Ersättare: Uno Kenstam

 

Telefon, adress m.m. finns på Nässjö kommuns förteckning över SAFE:s förtroendevalda.

Ledamöter och ersättare från samtliga partier i Nässjö kommuns alla nämnder och styrelser finns i kommunens förtroendemannaregister.