SAFE:s ledamöter i Nässjö kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser 2018-22

Kommunfullmäktige 2018-2022
Ledamöter: Anders Hansen, Uno Kenstam
Ersättare: Maj Widäng, Thomas Erixzon

Parlamentarisk nämnd
Insynsplats: Thomas Erixzon

Valnämnd
Insynsplats:
Thomas Erixzon

Valberedning
Insynsplats: Anders Hansen

Revisionsnämnd
Ledamot: Erkki Mustonen

 

Telefon, adress m.m. finns på Nässjö kommuns förteckning över SAFE:s förtroendevalda.

Ledamöter och ersättare från samtliga partier i Nässjö kommuns alla nämnder och styrelser finns i kommunens förtroendemannaregister.