SAFE:s valresultat 2006 - en valanalys

 

Enligt slutresultatet fick SAFE 3 556 röster och 11 platser i kommunfullmäktige. Det är en ökning med 596 röster och ett mandat. SAFE fick 19,57 % av rösterna; en ökning med 3,19 procentenheter. SAFE befäste därigenom sin ställning som Nässjös näst största parti.

 

I Nässjö tätort fick SAFE 2 510 röster. Det är 23,88%, en ökning med 3,66 procentenheter. Valdistriktens resultat varierade mellan 27,34 % (Åkershäll/Spexhult) till 22,07 % (Centrum).

 

I Nässjö landsbygd och mindre tätorter fick SAFE 1 046 röster. Det är 13,66%, en ökning med 2,44 procentenheter. Valdistriktens resultat varierade mellan 26,08 % (Grimstorp) till 8,17 % (Flisby).

 

SAFE gick fram i hela kommunen. Eftersom valdistriktens gränser har ändrats sedan 2002 går det dock inte att göra jämförelser mellan flera av valdistrikten 2002 och 2006.

 

Resultaten i valdistrikten

Bäst resultat blev det i valdistrikt 9 (Åkershäll- och Spexhultsområdet) med 27,34%. Detta var SAFE:s bästa valdistrikt även 2002. Detta di-strikt är även det bästa för socialdemokraterna (39,43 %) i Nässjö kommun.

 

Näst bäst gick det i N. Sandsjö Norra (Grimstorp med omnejd) med 26,08 %. I denna valkrets är SAFE nu det största partiet och det är första gången SAFE är största parti i ett valdistrikt. En orsak till att SAFE är starkt i Grimstorp är att SAFE som enda parti röstade nej till nedläggningen av skolan där.

 

Det lägsta resultatet fick SAFE i Flisby med 8,17 %. Under 10 % fick SAFE även i Forserum med 8,86 %. SAFE ökade sin röstandel även i dessa båda distrikt.

 

Flisby är ett litet distrikt med 585 röstberättigade, där kristdemokrater (29,36 %) och centerpartister (21,63) är starka, men det är även vänsterpartiets bästa distrikt med 4,19 %. SAFE har tidigare år alltid haft lägst röstetal i Bringetofta, men detta distrikt är nu sammanslaget med Bodafors Norra.

 

Forserum är ett betydligt större valdistrikt med 1 775 röstberättigade. Orsaken till SAFE:s rätt låga siffror där är troligen att många Forserumsbor läser Jönköpings-Posten i stället för Smålandstidningen, vilket gör att Forserum hamnar i nyhetsskugga vad gäller Nässjöpolitiken. Detta drabbar framför allt SAFE som är ett lokalt parti. SAFE har inte heller några kandidater från Forserum med på listan.

 

Mandatfördelningen

SAFE fick 11 mandat i kommunfullmäktige, en ökning med ett mandat i första valkretsen (Nässjö tätort). SAFE tog 8 mandat i Nässjö tätort och 3 mandat i Nässjö landsbygd och mindre tätorter.

 

Enligt valnattsresultatet och även efter onsdagsräkningen skulle SAFE fått 12 mandat, men i den slutliga rösträkningen på länsstyrelsen tappade vi den sista platsen till kristdemokraterna. Man upptäckte där att 37 av kd:s valsedlar hade lagts i moderaternas omslag. Men det blev inte (m) som förlorade en plats i fullmäktige; det blev SAFE.

 

SAFE var dock nära att ta ett tolfte mandat i kommunfullmäktige. Hade (kd) fått 27 röster färre eller SAFE fått 67 röster fler så hade mandatet gått till SAFE.

 

Personvalet

I personvalet fick Bernt Hultberg flest kryss - 376 (14,98 %) i Nässjö tätort och 148 (14,15 %) i Nässjö landsbygd och mindre tätorter, totalt 524 kryss. Han blev därmed direktvald till fullmäktige och var den enda från SAFE som blev direkt personvald. Han fick dessutom flest kryss av alla politiker i Nässjös kommunval!

 

Nässjös mest kryssade politiker - Bernt Hultberg - här som valförrättare i Medborgarkontoret i Nässjö på valdagen den 17 september.

En hel del kryss fick även Pelle Månsson, Uno Kenstam och Anders Hansen, men ingen av dessa fick över de 5% som krävs för att bli direktvald.

 

Ingen i SAFE förde dock någon särskild personvalskampanj.

 

Jämförelse kommunalval och riksdagsval.

I riksdagsvalet fick socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ca 2 819 fler röster än i kommunalvalet. Detta ska jämföras med SAFE:s valresultat på 3 556 röster. Detta resultat tyder att SAFE för första gången har fått en stor grupp väljare - drygt 700 personer - som röstar borgerligt i riksdagsvalet. Detta kan bero att SAFE:s kritik av mot att aktiveringen inom äldreomsorgen tagits bort har fått många nya väljare att rösta på oss. Det beror också på att (m) i riksdagsvalet detta år lockat till sig flera tidigare (s)-väljare. Dessa har röstat på (m) till riksdagen och på SAFE i kommunvalet.

 

 

*

 

I Nässjö kommun finns det, liksom efter 1994, 1998 och 2002 års, val en klar vänstermajoritet bestående av SAFE, (s) och (v), som nu tillsammans har 30 platser av 57 i fullmäktige.  För första gången bildar nu dessa tre partier majoritetsstyre i Näsjö.