SAFE:s ledamöter i Nässjö kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser 2003-2006

Kommunfullmäktige
Ledamöter: Bernt Hultberg, Pelle Månsson, Anders Hansen, Uno Kenstam, Marianne Broman, Wilhelm Brüggemann, Thomas Erixzon, Farshid Ardabili- Farshi, Eva-Lill Brännström, Johnny Lundh
Ersättare: Nils Sjöstedt, Görgen Swahn, Magnus Hellström, Anna Holmkvist, Roger Törnert

Kommunstyrelse
Ledamöter: Pelle Månsson, Uno Kenstam
Ersättare:
Marianne Broman, Eva-Lill Brännström

Barn- och utbildningsnämnd
Ledamöter:
Uno Kenstam, Bernt Hultberg
Ersättare:
Farshid Ardabili-Farshi, Britt-Louise Holgersson

Miljö- och byggnadsnämnd
Ledamöter:
Thomas Erixzon, Johnny Lundh
Ersättare:
Anna Holmkvist, Inger Samuelsson

Omsorgsnämnd
Ledamot:
Anders Hansen
Ersättare:
Eva Persson

Socialnämnd
Ledamot:
Wilhelm Brüggemann
Ersättare:
Britt-Marie Lundqvist

Teknisk nämnd
Ledamot:
Bernt Hultberg
Ersättare:
Zoran Tadic

Kultur- och fritidsnämnd
Ledamot: Marianne Broman
Ersättare:
Görgen Swahn

Parlamentarisk nämnd
Ledamot: Pelle Månsson
Ersättare:
Wilhelm Brüggemann

Valnämnd
Ledamot:
Nils Sjöstedt
Ersättare:
Bernt Hultberg

Kommunrevision
Ledamot:
Magnus Hellström
Ersättare:
Marianne Broman

Nässjö Affärsverk AB
Ledamot
: Uno Kenstam
Ersättare
: Bernt Schill

Nässjö Energi AB
Ledamot
: Uno Kenstam
Ersättare
: Bernt Schill

Fastighets AB Linden
Ledamot
: Anders Hansen
Ersättare
: Bernt Hultberg

Nässjö Industribyggnads AB
Ledamot
: Pelle Månsson

Bostadsstiftelsen Annbergshus
Ledamot
: Maj Widäng
Ersättare
: Erkki Mustonen

Pigalle AB
Ledamot
: Anders Hansen

Örnen i Nässjö AB
Ledamot
: Uno Kenstam
Ersättare
: Pelle Månsson

Nämndeman
Pelle Månsson