SAFE:s valsedel

 


De flesta av medlemmarna på SAFE:s fullmäktigelista, fotograferade i kommunfullmäktigesalen

 

På SAFE:s årsmöte den 24 mars fastställdes SAFE:s valsedel till kommunfullmäktigevalet i Nässjö 2002.

Valsedeln upptar i år 43 namn, vilket är fler än någonsin tidigare.

Nya på valbar plats till ordinarie ledamot i kommunfullmäktige är Farshid Ardabili-Farshi (tidigare ersättare i fullmäktige) och Johnny Lundh (ny på listan).

Idag har SAFE 10 ordinarie platser, samt 5 platser som ersättare i Nässjös kommunfullmäktige.

Nedan följer SAFE:s valsedel i sin helhet.

1. Per-Olof Månsson, f.d. bankkamrer

2. Anders Hansen, metallarbetare

3. Uno Kenstam, elevassistent

4. Bernt Hultberg, f.d. skolvärd

5. Marianne Broman, textillärare

6. Wilhelm Brüggemann, musiklärare

7. Thomas Erixzon, bibliotekarie

8. Farshid Ardabili-Farshi, behandlingsassistent

9. Eva-Lill Brännström, kanslist

10. Johnny Lundh

11. Nils Sjöstedt, kanslist

12. Görgen Swahn, elektriker

13. Magnus Hellström, industriarbetare

14. Anna Holmkvist, järnvägstjänsteman

15. Roger Törnert, adjunkt

16. Helge Larsson, pensionär

17. Eva Persson, vårdare

18. Gordana Mitric

19. Alf Öhling, f.d. lokförare

20. Inger Samuelsson

21. Lars Hellström, lärare

22. Maj Widäng, kulturarbetare

23. Bernt Schill, elinstallatör

24. Zoran Tadic

25. Siw Dahlgren, städerska

26. Erkki Mustonen

27. Britt-Marie Lundqvist

28. Lars Ström

29. Kent Vilhelmsson, studerande

30. Lena Toll, förskollärare

31. Mats Hjertqvist, skogstekniker

32. Britt-Louise Holgersson, kanslist

33. Kjell Alfredsson, teletekniker

34. Kristina Karlsson, psykolog

35. Dan Johansson, teknisk officer

36. Ing-Marie Schill, tandsköterska

37. Bernt Persson, elevassistent

38. Jimmy Karlqvist

39. Margot Johansson

40. Stefan Gustafsson

41. Kjell Larsson

42. Staffan Gustafsson, montör

43. Ingemar Karlsson, bonare


Medlemsmassorna på SAFE:s fullmäktigelista förmörkar maktens trappor