SAFE:s valresultat 2010 - en valanalys

 

Enligt slutresultatet fick SAFE 1 032 röster och 3 platser i kommunfullmäktige. Det är en minskning med 2 524 röster och 8 mandat. SAFE fick 5,57 % av rösterna; en minskning med hela 14 procentenheter. SAFE föll därigenom från Nässjös näst största parti till Nässjös sjätte parti i storleksordning.

 

I Nässjö tätort fick SAFE 723 röster, en minskning med 1 787 röster. Det är 6,74 %, en minskning med 17,14  procentenheter. Valdistriktens resultat varierade mellan 8,45 % (Ingsberg) till 5,17 % (Hultet).

 

I Nässjö landsbygd och mindre tätorter fick SAFE 309 röster, en minskning med 737 röster. Det är 3,97 %, en minskning med 9,69 procentenheter. Valdistriktens resultat varierade mellan 6,77 % (Grimstorp) till 2, 07 % (Flisby).

 

SAFE gick kraftigt bakåt i hela kommunen, men mest i Nässjö tätort. Eftersom valdistriktens gränser har ändrats sedan 2002 går det dock inte att göra jämförelser mellan flera av valdistrikten 2002 och 2006.

 

Resultaten i valdistrikten

Bäst resultat i hela kommunen blev det i valdistrikt 4 (Ingsbergsområdet) med 8,45 %. Men även här var det en kraftig tillbakagång; 2006 hade vi 25,34 % här.

Näst bäst gick det i valdistrikt 7 (Västanbo/Norrboda) med 7,81 %.

 

Det lägsta resultatet fick SAFE i Flisby med 2,07 %. Det var lägst här även 2006, med 8,17 %. Näst lägst resultat fick SAFE i Norra Sandsjö, med 2, 49 %. I båda dessa distrikt är SAFE minsta parti.

 

Mandatfördelningen

SAFE fick 3 mandat i kommunfullmäktige, en minskning med 8 mandat. SAFE tog 2 mandat i första valkretsen (Nässjö tätort), en minskning med 6 mandat. SAFE tog 1 mandat i andra valkretsen (Nässjö landsbygd och mindre tätorter), en minskning med 2 mandat. SAFE 3 mandat är dock rätt starka; SAFE fick långtifrån det sista mandatet i valkretsarna.

 

Personvalet
I personvalet fick Anders Hansen flest kryss - 46 i Nässjö tätort och 16 i Nässjö landsbygd och mindre tätorter, totalt 62 kryss. Uno Kenstam fick totalt 57 personröster, Farshid Ardabili-Farshi fick 42, Johnny Lundh 36, Marianne Broman 32 och Per-Olof Månsson 25. De flesta på valsedeln fick enstaka kryss. Ingen av SAFE:s kandidater blev dock invald direkt på personrösterna, då krävs minst 5 % och minst 50 röster i resp. valdistrikt.

Personrösterna ändrar därför inte på vilka som kommer in i fullmäktige för SAFE; det blir Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, vilka stod överst på listan.

Jämförelse mellan kommunalval och riksdagsval

I riksdagsvalet fick socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 600 fler röster än i kommunalvalet (2006 var det 2 819 röster). Största skillnaden finns för vänsterpartiet (202 röster) och miljöpartiet (321 röster), medan socialdemokraterna nu har i stort samma resultat i kommunal- och riksdagsvalet. Det skiljer bara 117 röster. Notabelt är också att (S) har minskat ca 5 % i riksdagsvalet, men ökat ca 5 % i kommunvalet.

 

Detta resultat tyder för det första att SAFE har tappat väldigt många röster till framför allt socialdemokraterna; förmodligen betydligt fler än de 818 som (S) ökade med i kommunvalet. För det andra tyder det på att många av SAFE:s väljare röstar på (V) eller (Mp) i riksdagsvalet, men inte längre på (S). 

 

För det tredje så är det bara drygt hälften av SAFE:s väljare som röstar rödgrönt i riksdagsvalet. De borgerliga har tillsammans 313 röster färre i kommunvalet, Sverigedemokraterna har 262 röster färre. Riksdagspartierna har alltså tillsammans 1 175 röster färre i kommunvalet; det motsvarar ungefär SAFE:s resultat på 1 032 röster.

 

Inom det borgerliga blocket finns det stora skillnader mellan riksdags- och kommunval. Framför allt märks att moderaterna har ca 1 100 färre röster i kommunvalet, det flesta av detta torde ha gått till de tre andra borgerliga partierna, som samtliga har fått fler röster i kommunvalet än i riksdagsvalet.

 

Till vilka partier har SAFE tappat väljare?

SAFE tappade hela 2 524 väljare jämfört med 2006; ett ras med 14 procentenheter; från 19,57 % till 5,57 %. Detta är naturligtvis ett katastrofalt dåligt valresultat; vi har inte kunnat behålla majoriteten av våra väljare när vi gick från att vara ett oppositionsparti till att ingå i ett majoritetsstyre. Drygt 70 % av våra väljare från 2006 valde nu att rösta på ett annat parti.

 

Detta kräver en grundligare valanalys än denna korta redogörelse. Ett led i analysen är dock att försöka utröna till vilka partier de tidigare SAFE-väljarnas röster har gått.

 

Som tidigare nämnts ökade (S) med 818 röster i kommunvalet, trots att man minskade i riksdagsvalet. Det är högst troligt att tidigare SAFE-väljare svarar för denna ökning. Förmodligen har (S) fått ännu fler röster än så från SAFE; de kan ju i sin tur ha tappat tidigare (S)-väljare till de borgerliga eller till Sverigedemokraterna.

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökade båda i kommunvalet, (V) med 293 röster och (Mp) med 334 röster, totalt med 627 röster. De flesta har nog tidigare röstat på SAFE; en del kan dock vara förstagångsväljare – en väljargrupp SAFE nog har få röster ifrån i detta val. Noteras ska även att Miljöpartiet för första gången sen 1991 gjorde en ordentlig lokal valrörelse; det gav också resultat.

 

I valet 2006 vann SAFE flera hundra borgerliga väljare, de flesta av dessa torde nu ha återgått till det borgerliga lägret. De borgerliga tillsammans ökade totalt med 494 röster, men förlorade ändå ett mandat. Detta beror nog på att det nu är ytterligare två partier som delar på platserna i fullmäktige. De flesta av dessa 494 väljare torde ha röstat på SAFE i det förra valet. De borgerliga torde dock ha tappat en hel del till (Sd), så därför är det nog fler tidigare SAFE-väljare som röstat borgerligt denna gång.

 

Sverigedemokraterna ställde för första gången upp med egna kandidater i kommunen; låt vara bara med tre personer. Någon lokal valrörelse kan de knappast påstås ha drivit; men på riksplanet har ju (Sd) varit desto mer uppmärksammat. Det är nog mest detta som också gav utslag även i kommunvalet.

 

Jämfört med 2006 (då man inte hade några kandidater i kommunvalet) ökade (Sd) med hela 944 röster. En hel del av dessa kan nog ha röstat på SAFE tidigare. Även om Sverigedemokraterna har en helt annan ideologi än SAFE så har ju båda partierna en historia som ett protestparti mot det ”politiska etablissemanget” – låt vara att SAFE i majoritetsstyret har tappat sin roll som ett protest- och oppositionsparti. Sverigedemokraterna har dock inte bara plockat väljare från SAFE – de flesta andra partierna har nog fått släppa till röster. Ett av Sd:s starkaste fästen i kommunen är Forserum; där SAFE aldrig har varit särskilt starka.

 

En mycket ungefärlig uppskattning om till vilka partier SAFE har tappat väljare är sålunda: till (S) ca 1 100 röster, till (V) ca 250 röster, till (Mp) ca 300 röster, till de borgerliga ca 600 röster, till (Sd) ca 300 röster.

 

*

I Nässjö kommun finns det inte längre någon vänstermajoritet bestående av SAFE, (s) och (v), dessa har nu tillsammans bara 25 platser av 57 i fullmäktige.  Med Miljöpartiet har man 27 platser – det räcker heller inte för majoritet. Med sina totalt 26 mandat har inte heller de borgerliga majoritet. Med 4 mandat är Sverigedemokraterna vågmästare. Något slag av blocköverskridande samarbete torde bli resultatet av detta kommunval.

 

Thomas Erixzon