Sverige ut ur EU!

 


EU och byråkraterna i Bryssel styr idag alltmer över politiken i Sverige. Det gäller inte minst på det kommunala området. Upphandlingsregler, privatiseringar och avregleringar styrs ofta av olika EU-direktiv.

 

Gränskontrollerna har i stort upphört. Alkohol och droger strömmar in från övriga EU.

 

Fackföreningarna kan inte längre kräva att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Har ett utländskt företag anställda i Sverige med sitt lands kollektivavtal eller lagstiftad minimilön gäller detta istället.

 

Sverige betalar idag 37 miljarder om året till EU – knappt en tredjedel går tillbaka till Sverige, mest till jordbruket. Till detta ska läggas vad statlig och kommunal EU-byråkrati kostar det svenska samhället.

 

EU utvecklas allt mer till en federal stat, där medlemsländerna reduceras till delstater. Vid varje nytt EU-fördrag som har undertecknats har mer och mer makt flyttats till Bryssel och till EU-kommissionen – EU:s verkliga maktcentrum.

 

Det är bara kommissionen som kan lägga nya lagförslag i EU – och dessa lagförslag går konsekvent på att öka EU:s makt över de enskilda länderna.

 

EU:s nuvarande grundlag – Lissabonfördraget – har en nyliberal ideologi inskriven i fördragstexten. Där står även att EU:s förbinder sig att rusta upp sina krigsmakter – vilket gynnar vapenexporten och rustningsindustrin. Svensk alliansfrihet och neutralitet är nu i praktiken borta. Sverige samarbetar alltmer militärt med EU och NATO.

 

Euron och EMU är ett politiskt prestigeprojekt vars förödande konsekvenser nu visar sig med krisen i Grekland och andra euro-länder.  Många varnade för detta.

 

 

 

SAFE menar att Sverige måste lämna EU och åter bli ett självständigt land. Först då kan det på allvar bli möjligt att föra en politik som sätter stopp för privatiseringar, avregleringar och utförsäljningar. Först då kan EU:s antifackliga lagstiftning avskaffas.