Behåll Brinell som enbart gymnasium

 

Under flera år har Brinellgymnasiet placerat sig bland de 10 bästa gymnasieskolorna i Sverige och det ligger ett medvetet utvecklingsarbete bakom de goda resultaten. Undervisande personal, fastighetspersonal, måltidspersonal och administrativ personal på Brinell har slagit larm om att gymnasiet nu trängs ihop i alltför små lokaler.

 

Det är personal med unik kunskap om de lokala förhållandena som ger en saklig beskrivning om brist på klassrum, grupprum, uppehållsrum, arbetsrum och sämre struktur för funktionshindrade elever - orsakat av att Centralskolan läggs ner.

 

När den politiska majoriteten och Moderaterna nu tvingar igenom en flyttning av ca 280 högstadieelever till Brinellgymnasiet hösten 2014, är risken stor att gymnasiets goda studieresultat försämras.

 

SAFE vill därför behålla Brinell som enbart gymnasium.

 

 

 

På hemsidan www.safe-nassjo.nu finns  mycket  mer  att  läsa  om

SAFEs agerande i skolfrågorna! Där finns bl.a. en lång rad insändare och debattartiklar inför och efter beslutet om skolorganisationen, samt SAFEs remissvar.