Demokratin måste bli bättre i Nässjö kommun!

 


I flera frågor har invånarnas möjlighet till insyn och påverkan varit dålig inför viktiga beslut de senaste åren. Det gäller inte minst beslutet att ändra om skolorganisationen.

 

Skolutredningen presenterades i ett sent skede och remisstiden var kort. Lokalpressen fick inte vara med när utredningen diskuterades i de olika skolområden. Utredningen fick massiv kritik i de många remissvaren, men det gjordes sedan knappast några förändringar alls.

 

En aktionsgrupp samlade då in över 3 000 namn för att få en folkomröstning om Centralskolan skulle läggas ner eller ej. Redan dagen efter att namnen lämnats in gick majoritetspartierna och Moderaterna ut i media och sa nej till detta; vilket senare också blev fullmäktiges beslut.

 

SAFE menar att allmänheten måste ha mycket bättre möjligheter att påverka kommunala beslut; bl.a. genom rejäla remisstider och att lokalpressen får möjlighet att närvara vid kommunens informationsträffar med allmänheten.

 

SAFE vill också att kommunala folkomröstningar ska göras i frågor av stor vikt – Centralskolans nedläggning var en sådan fråga.

 

 

 

Underlagen för besluten har ofta varit bristfälliga de senaste åren. Ett exempel är åter skolutredningen där t.ex. saknades uppgifter hur Brinellgymnasiet påverkades när ett helt högstadium skulle flyttas dit. Hela denna utredning var tendentiös då den förteg många av de problem som kunde uppstå om förslagen genomfördes.

 

SAFE menar att politikerna i nämnder och fullmäktige måste få betydligt bättre och mer objektiva beslutsunderlag.

 

SAFE menar att föräldraråd, brukarråd, elevråd och pensionärsorganisationer i ett tidigt skede måste få insyn i pågående förändringar av verksamheten inom bl.a. skola och omsorg.

 

Mycket makt har de senaste årtiondena förts över från kommunfullmäktige till nämnder och styrelser.

 

Därför vill SAFE att samtliga nämndsammanträden – där lagen så medger – ska vara öppna för allmänheten.

 

Privatiseringar och utförsäljningar innebär att allmänheten får mindre insyn i verksamheten. Detta är ett viktigt skäl till att SAFE säger nej till privatiseringar och utförsäljningar av kommunal verksamhet.