Kommunal ekonomi för välfärd

 

Kommunen påverkas utifrån

Regeringens skattesänkningar gör att statsbidragen inte höjs rejält till kommunerna. Detta skapar återkommande nedskärningar av personal inom skola och omsorg.

 

Kommunens situation beror mycket på rikspolitiken. Arbetslösheten är mycket hög och politiken för arbete är otillräcklig. Arbetsförmedlingen har stora problem att klara sitt uppdrag. Försämringen av sjukförsäkring och a-kassa leder till sämre ekonomi för kommunen. Regering och riksdag nedmonterar skyddsnäten för medborgarna och kommunen  måste betala ut mer försörjningsstöd. Regeringen har skapat ett stort bidragsberoende genom sin politik.

 

Kommunen har fått fler uppgifter utan att få de pengar som behövs. Det är alltså oerhört viktigt att det blir ett regeringsskifte i valet.

 

Kommunen arbetar med näringsliv, arbetsförmedling och andra aktörer för att få fram nya jobb. Kommunen bedriver utbildning för att ge människor bättre förutsättningar till jobb som finns och kunna ta jobb när arbetena blir fler.

 

Kommunen har avstått från vissa privatiseringar som föreslagits av den borgerliga regeringen - lagen om valfrihet inom vård och omsorg (LOV) och vårdnadsbidrag. SAFE avvisar fortsatta privatiseringar.

Ekonomi är mer än siffror

Kommunens ekonomi är mer än siffror. Det handlar om hur vi hanterar kommunens för- och nackdelar. Fördel är vårt läge med väg och järnväg, vår närhet till Jönköping och Torsvik. Jönköping växer och här finns möjlighet att via bra boende och god service locka nya medborgare och därmed skatteintäkter.

 

SAFE anser att fortsatt satsning på tomter och kommunikationer i Malmbäck och Forserum är viktigt.

 

Samverkan på Höglandet måste fortsätta för att utveckla bl a turism och kommunikationer.

 

Kommunens finanser

Hur möter vi ovanstående problem och utmaningar med de skattepengar vi har? Vi har ansvar för att de pengar vi har används på rätt sätt, att vi organiserar kommunen så vi blir ändamålsenliga, tydliga och effektiva. Detta kombineras med god arbetsmiljö för våra anställda så att det är trovärdigt och fungerar väl.

 

SAFE vill främst värna äldre, funktionshindrade och barn. SAFE är berett att höja skatten för att kunna bedriva en värdig äldre- och funktionshinderomsorg, liksom en bra skolverksamhet på olika nivåer och i kommunens olika orter.