Skapa mindre barngrupper och

inför pedagogiska måltider i förskolan


 


Nässjö  kommun  kommer  att  ha ca

1 400 barn i förskolan i början av 2015. Under de gångna 4 åren har den politiska majoriteten ökat barngruppernas storlek och minskat personaltätheten.

 

Enligt majoritetens budgetförslag för 2015 vill man göra ytterligare nedskärningar, vilket innebär större barngrupper och minskad personaltäthet.

 

SAFE vill istället minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten.

 

Genom att utöka med 6 tjänster i befintliga förskolor samt bygga ut ytterligare 6 avdelningar, vilket motsvarar ca 105 platser, kan barngrupperna minska något.

 

Förskolan behöver utökade lokaler främst i Anneberg, Malmbäck och Nässjö.

 

SAFE vill införa pedagogiska måltider så att all förskolepersonal utan kostnad kan äta tillsammans med barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill införa riktlinjer för barngruppernas storlek i relation till de olika förskolornas lokaler.

 

*

 

Resursförskolan Drömslottet är en modellförskola för att ta fram metoder och hjälpmedel för omsorgen om

funktionshindrade barn på deras ordinarie förskola.

 

SAFE anser att Drömslottets verksamhet är nödvändig för barn med omfattande funktionshinder.

 

Man kan dra större nytta av Drömslottets samlade erfarenhet genom att specialpedagogerna i de olika förskoleområdena regelbundet deltar i Drömslottets verksamhet.

 

”Den politiska majoriteten” omnämns ofta i SAFEs valprogram. Det är de partier som styr Nässjö sedan 2010. Den består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.