SAFEs politik de gångna fyra åren

 


När landstinget lade ner 23 platser på geriatriska rehab i Nässjö 2012 var vi det enda parti i kommunen som på allvar protesterade mot detta. Vi ordnade en namninsamling under sommaren och samlade in bortåt 3 000 namn.

 

Vi tycker att kommunen agerade svagt och undfallande i denna fråga – många patienter och anhöriga fick längre resor till Rehab och Nässjö kommun förlorade många arbetstillfällen. Landstinget passade också på att minska antalet rehabplatser i samband med flytten till Eksjö.

 

SAFE har även bildat opinion i flera andra landstingsfrågor som berör Nässjö kommun. Det gäller bl.a. sjuksköterskemottagningarna i Malmbäck och Anneberg,  nedläggningen av ortopedtekniska avdelningen, det palliativa teamet och sjukhuscafeterian i Nässjö.

 

SAFE har varit det enda parti som har velat ta bort de stora höjningarna på avgifterna inom omsorgen. T.ex. har avgiften för hemhandling av varor höjts från 12 kronor till 78 kronor per tillfälle! Vi har konsekvent vid varje budgetbeslut krävt att avgifterna sänks!

 

Vi var också det enda parti som protesterade mot nedläggningen av seniorboendet på Brinellgatan 2 i Runneryd. Tyvärr förgäves – övriga partier har tvingat pensionärerna att flytta.

 

SAFE protesterade mot att kommunen hastigt tvingade pensionärerna att flytta ”Träffpunkten” från Kyrkogatan till Parkgården.

 

SAFE röstade nej till skolutredningens förslag om att bl.a. lägga ner Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola. Vi ville även behålla fritids i Solberga.

 

SAFE deltog aktivt i namninsamlingen för att få en folkomröstning om Centralskolan och röstade för denna i fullmäktige.

 

Flera SAFE-medlemmar har varit flitiga insändarskribenter i skolfrågorna.

 

Högerregeringens skattesänkningar har gjort att statsbidragen till kommunerna har urholkats. Många kommuner tvingas föra en ständig nedskärningspolitik. SAFE har därför lagt förslag om att ha en högre kommunal skattesats. Vi tycker det är mer solidariskt och rättvist än att låta skola och omsorg försämras och att gamla och sjuka får betala mycket dyrare omsorgsavgifter.