Hela kommunen ska leva!

 

Det behövs företag, handel och offentlig service i alla kommunens orter, så att dessa blir attraktiva att bo i och flytta till.

 

SAFE värnar om förskolor och skolor i de mindre orterna. Barnen får nära till förskolan/skolan och det underlättar för kommundelarna att leva vidare och utvecklas.

 

SAFE vill därför att Flisby skola finns kvar och att Solberga behåller sitt fritids!

 

SAFE vill även behålla skolorna i Sandsjöfors och Äng, samt behålla högstadiet i Forserum.

 

Det måste finnas bra möjligheter till idrotts- och fritidsverksamhet i hela kommunen. Vi har stött utbyggnaden av näridrottsplatser i olika kommundelar.

 

Bevarandet av äldre kulturmiljöer är viktigt för kommande generationer. Hembygdsföreningarnas verksamhet skall stödjas.

 

Pilaboparken i Anneberg är numera den enda Folkparken i Nässjö kommun, och dessutom väl bevarad. SAFE har lagt en motion om att kommunen ska ge ett ordentligt stöd till dess verksamhet.

 

SAFE vill att samhällsföreningar och andra föreningar/organisationer alltid ska vara remissinstanser i alla ärenden som berör dem. Det gäller såväl inom omsorg, skola, miljö och planfrågor.

 

Det är viktigt att genomfartsleder i alla samhällen utformas på ett trafiksäkert sätt. SAFE har arbetat för detta i bl.a. Anneberg, Fredriksdal och Ormaryd.

 

Det behövs bra kollektivtrafik  med buss och/eller tåg mellan  Nässjö och övriga samhällen i kommunen. SAFE vill att kommunen arbetar för att tågförbindelsen till Äng öppnas igen.

 

SAFE vill att nuvarande medborgarkontor och bibliotek finns kvar i kommunens större orter. En medborgarbuss kan vara lämplig för mindre orter och landsbygd, och bör då kombineras med en återupptagen bokbussverksamhet.

 

 

SAFE vill att det ska finnas äldre- och demensboende i alla kommundelar. Det ska finnas både gruppboende och äldrehem i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.