Vi har råd med ett jämlikt och

jämställt välfärdssamhälle!

 


Högerregeringens skattesänkningar på omkring 140 miljarder/år har inte varit gratis. Skolor har lagts ner och det har blivit fler elever i varje klass.  Skolresultaten i Sverige har försämrats drastiskt de senaste åren.

 

Statens stöd till kommuner och landsting har urholkats och lett till sämre äldreomsorg där personaltätheten har minskat. Priser och hyror inom omsorgen har ökat rejält, inte minst här i Nässjö. Runt om i landet protesteras det mot nedlagda sjukhus och sämre vård.  

 

Statsbidragen till kommunerna är för låga och otillräckliga. De har inte stigit i takt med att kommunernas och landstingens kostnader har ökat.

 

På så sätt tvingas kommuner och landsting till ständiga nedskärningar. Hade regeringen gett kommuner och landsting nödvändiga resurser istället för att sänka skatten hade dessa haft en bättre ekonomisk situation.

 

I högerlandet Sverige har sjuka och arbetslösa drabbats värst. Det har blivit sämre sjukförsäkring och utförsäkringar av långtidssjuka. 70 000 personer har blivit utförsäkrade. De arbetslösa har fått sämre a-kassa.

 

I Sverige går nästan en halv miljon arbetslösa    men  det  finns  bara ca

50 000 lediga jobb. I Nässjö är arbetslösheten ca 10 % och många är utförsäkrade. Detta är en viktig orsak till att kommunen måste lägga ut mer i försörjningsstöd.

 

Den som är gammal, sjuk, funktionshindrad eller arbetslös diskrimineras och betalar straffskatt på sin redan låga inkomst! Det ligger en unken människosyn bakom denna högerpolitik. Alla är tydligen inte lika mycket värda! Det ska löna sig att vara rik och frisk snarare än fattig och sjuk!

 

Högerns skattesänkningar har mest gynnat de rika. Villaägare i välbärgade områden har fått kraftigt sänkt fastighetsskatt, förmögenhetsskatten har avskaffats helt, bolagsskatten har sänkts med 16 miljarder…

 

Landets resurser har blivit alltmer orättvist fördelade. De rika i landet betalar inte längre skatt efter sin bärkraft och förmåga. Detta trots att löner, arvoden, bonusar och fallskärmar har stigit till rena fantasibelopp.

 

Det är inte resurser som saknas - Sveriges är rikare nu än för 10-20 år sedan. Men det är viljan att fördela dem rättvist som inte längre finns!

 

Det är viktigt att högerregeringen röstas bort i höstens val. Men vi behöver inte bara byta regering – vi behöver också byta till en rättvis och solidarisk politik!